Cyflogwyr

Cwynion ac adborth

Mae croeso i chi anfon eich sylwadau atom

Cysylltu â'ch Cynghorydd Datblygu Cwmni lleol

Lloegr:


Ffôn: 0300 4565037
E-bost: central.sharedservices@citb.co.uk

Yr Alban:


Ffôn: 0300 9948800
E-bost: scotland.north@cskills.org

Manylion cyswllt CITB ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau

Cynlluniau cardiau

  • Peirianneg Cyfleustodau: 0344 994 4133
  • Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS): 0344 994 4777
  • Cynllun Cymhwysedd Peiriannau Adeiladu (CPCS): 0844 815 7274
  • Tystysgrif Cymhwysedd Gweithredwyr Dymchwel (CCDO): 0844 826 8385
  • Cynllun Cofnod Sgaffaldwyr y Diwydiant Adeiladu (CISRS): 0844 815 7223

CSCS

Mae croeso i chi gysylltu â'r Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu gan ddefnyddio ein ffurflen gysylltu ar-lein

Prawf Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

  • Prif linell archebu - 0344 994 4488
  • Llinell archebu ar gyfer cymorth arbennig - 0344 994 4491
  • Llinell archebu gorfforaethol - 0344 994 4492
  • Ymholiadau cyffredinol drwy e-bost - citb.testingcustomerservices@pearson.com  

 

Site Safety Plus

Site Safety Plus
Cskills Awards
CITB
Bircham Newton
King's Lynn
Norfolk
PE31 6RH

Ffôn: 0344 994 4133

Y Coleg Adeiladu Cenedlaethol

Cyhoeddiadau

Publications Department
Bircham Newton
Kings Lynn
Norfolk
PE31 6RH

Lefi a Grant

Y Lefi ac Ymholiadau Amdano

Ymholiadau cyffredinol ynglŷn â'r Lefi

Ar gyfer unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r Lefi, ffoniwch 0344 994 4455

Cyngor ar y Ffurflen Lefi

Os hoffech i Ddilysydd Grant Lefi ymweld â chi er mwyn eich helpu i gwblhau eich Ffurflen Lefi, anfonwch e-bost i: verification.team@citb.co.uk

Cofrestru â CITB

Cofrestrwch â CITB i gael gafael ar ystod o gyllid a chymorth, i gael help i gwblhau eich ffurflen lefi neu i weld datganiadau Grantiau ar-lein

Talu'r Lefi drwy Ddebyd Uniongyrchol

Trefnwch Ddebyd Uniongyrchol neu ffoniwch 0344 994 4455

Grant CITB


Os oes gennych ymholiad penodol ynglŷn â thalu eich hawliad grant, cysylltwch â:

ConstructionSkills Levy & Grant Shared Services 
ConstructionSkills 
Bircham Newton 
Kings Lynn 
Norfolk 
PE31 6RH

Manylion cyswllt a swyddfeydd lleol

Gogledd Lloegr (Gogledd-ddwyrain, Gogledd-orllewin, Swydd Efrog a Humber)


Pennaeth Gwasanaethau Cyflogwyr:

Steve Hearty

Rheolwr Cyflenwi Rhanbarthol:

Mick Hamill

Cyfeiriad:

CITB
Units 1 and 2
674 Melton Road
Thurmaston
Leicestershire
LE4 8BB

Ffôn: 0300  456  5037
Ffacs: 0300 456 5571
E-bost: 

Ar gyfer ymholiadau penodol ynglŷn â Recriwtio Prentisiaid, ffoniwch: 0300 456 5037

Canolbarth Lloegr (Dwyrain Canolbarth Lloegr, Gorllewin Canolbarth Lloegr a Dwyrain Lloegr)


Pennaeth Gwasanaethau Cyflogwyr

Steve Hearty

Rheolwr Cyflenwi Lleol

Mick O’Flynn

Cyfeiriad:

CITB
Units 1 and 2
674 Melton Road
Thurmaston
Leicestershire
LE4 8BB

Ffôn: 0300  456  5037
Ffacs: 0300 456 5571
E-bost: 

Ar gyfer ymholiadau penodol ynglŷn â Recriwtio Prentisiaid, ffoniwch: 0300 456 5037

De Lloegr (De-ddwyrain, De-orllewin a Llundain)


Pennaeth Gwasanaethau Cyflogwyr:

Steve Hearty

Rheolwr Cyflenwi Lleol:

Gillian Cain

Cyfeiriad:

CITB
Units 1 and 2
674 Melton Road
Thurmaston
Leicestershire
LE4 8BB

Ffôn: 0300  456  5038
Ffacs: 0300 456 5571
E-bost: 

Ar gyfer ymholiadau penodol ynglŷn â Recriwtio Prentisiaid, ffoniwch: 0300 456 5037

Gogledd yr Alban

Cyfarwyddwr SgiliauAdeiladu yr Alban:

Graeme Ogilvy


Rheolwr Cyflenwi Rhanbarthol:

Sandy MacGilvray

Rheolwr Recriwtio a Gyrfaoedd:

Stephen Sheridan

Cyfeiriad:

ConstructionSkills and National Construction College
4 Fountain Avenue
Inchinnan Business Park
Inchinnan
Renfrewshire
PA4 9RQ

De yr Alban

Cyfarwyddwr SgiliauAdeiladu yr Alban: 

Graeme Ogilvy


Rheolwr Cyflenwi Rhanbarthol:

Hugh McCafferty

Rheolwr Recriwtio a Gyrfaoedd: 

Stephen Sheridan

Cyfeiriad:

ConstructionSkills and National Construction College
4 Fountain Avenue
Inchinnan Business Park
Inchinnan
Renfrewshire
PA4 9RQ

Cymru

Cyfarwyddwr SgiliauAdeiladu Cymru: 

Wyn Prichard

Cyfeiriad: 

SgiliauAdeiladu
Unedau 4 a 5
Canolfan Fusnes Pen-y-bont ar Ogwr
Stryd David
Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3 SH

Web design by S8080