Cyllid a Gomisiynwyd 

Mae comisiynu yn wahanol i gyfleoedd cyllido hyblyg a strwythuredig eraill gan fod y comisiynydd (CITB) yn arddangos tystiolaeth o angen ac yn disgwyl bod ceisiadau yn amlinellu sut bydd eu cyflwynwyr yn cyflawni prosiect sy'n cyrraedd y comisiwn.

Amlinellir maint y cyllid ar gael ynghyd â'r canlyniadau gofynnol gan Y Comisiynydd (CITB).

Cyhoeddir Comisiynau tu fewn i'r  Dewisiadau Cronfeydd  a gellir dod o hyd i fanylion ynghylch y comisiynau presennol gan gynnwys ffenestri ymgeisio, eu meini prawf. Gellir dod o hyd i nodiadau cyfarwyddyd ar eu tudalennau cyllido perthnasol.

Mae pob ffenestr yn cynnwys cyfleoedd a gomisiynir o ar draws y dewisiadau o gronfeydd, ac o fewn pob ffenestr ariannu, mae CITB wedi ymrwymo £1m i yrfaoedd, £1m i sgiliau'r dyfodol, ac £1m i hyfforddiant a datblygiad.

Gellir ond cyflwyno cais trwy wahoddiad - os oes gennych ddiddordeb mewn comisiwn, mae'n rhaid i chi ofan am wahoddiad i ymuno.

Cydweithio

Mae llawer o gyfleoedd a gomisiynir yn agored i grwpiau o sefydliadau yn cydweithio yn unig. Os nad oes partneriaid cymwys gennych, neu eich bod chi'n agored i gydweithio â mwy, gall CITB eich helpu chi i ddod o hyd iddyn. Mae ond rhaid i chi gofrestru eich diddordeb mewn cydweithredu. 

Mae CITB yn rhedeg gweithdy ar-lein ar gyfer cyfleoedd a gomisiynwyd, gan ganiatáu i chi gysylltu ag ymgeiswyr posibl eraill a ic ymuno â grwpiau trafod.

Comisiynau presennol

Thema

Y dyddiad y mae'r comisiwn yn agor ar gyfer ceisiadau

Disgrifiad byr a dolen gyswllt i'r nodiadau cyfarwyddyd 

 

Cynhyrchiant

5 Medi 2017

Lleihau, yn llwyddiannus, yr angen i atgyweirio gwaith ar brosiectau adeiladu

Seilwaith Asesu

5 Medi 2017

Datblygu'r seilwaith asesu sydd ei angen i gymhwyso'r gweithlu presennol

Seilwaith Asesydd

5 Medi 2017

Datblygu seilwaith asesu cymwys i adeiladu seilwaith asesu mewn sectorau â diffyg darpariaeth

 

Addysg Uwch

5 Medi 2017

Sicrhau bod Sefydliadau Addysg Uwch (SAUau) yn cynnig deunyddiau cyfoes a chyd-destunol i fyfyrwyr yn gyson.  I gefnofi cyflogwyr i ddefnyddio Sefydliadau Addysg Uwch fel llwybyr recriwtio.

 

Cwricwlwm Cyd-destunol

5 Medi 2017

I gefnogi athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd mewn ysgolion, i alluogi addysgwyr i ddysgu mewn cyd-destu sy'n agos i fyd gwaith y diwydiant adeiladu.

 


Comisiynau'r dyfodol

Thema

Y dyddiad y mae'r comisiwn yn agor ar gyfer ceisiadau

Disgrifiad byr a dolen gyswllt i'r nodiadau cyfarwyddyd

 

Dysgu Dros Dro

9 Ionawr 2018

I'w Cadarnhau[AH6] 

Dysgu Arbrofol

9 Ionawr 2018

I'w Cadarnhau

Cyn-Gyflogaeth

Yn gynnar yn 2018 - I'w gadarnhau

I'w Cadarnhau

Unigolion sy'n newid gyrfa

9 Ionawr 2018

I'w Cadarnhau

Cadw'r Gweithlu

9 Ionawr 2018

I'w Cadarnhau

Seilwaith Asesydd

9 Ionawr 2018

I'w Cadarnhau

Oddi ar safle

1 Mai 2018

I'w Cadarnhau

BIM

1 Mai 2018

I'w Cadarnhau

Di-waith ac yn Anodd i'w Cyrraedd

1 Mai 2018

I'w Cadarnhau

Cyn-filwyr

1 Mai 2018

I'w Cadarnhau

 

Comisiynau blaenorol  

Isod ceir trosolwg byr o  brosiectau sydd wedi'u hariannu trwy gyfleoedd a gomisiynwyd.    

Ffenestr 7

Thema

Sefydliad

Gwerth

Seilwaith Asesydd - Amrywiol

Amrywiol - dyfarnwyd sawl prosiect

Gwerth Terfynol i'w gadarnhau

Ffenestr 6

Thema

Sefydliad

Gwerth

Seilwaith Asesydd - Amrywiol

Amrywiol - dyfarnwyd sawl prosiect

Gwerth Terfynol i'w gadarnhau

Ffenestr 4

Thema

Sefydliad

Gwerth

Ymgysylltu rhwng Ysgolion a Chyflogwyr - Yr Alban

Grŵp Contractwyr yr Alban

£199,300

Ymgysylltu rhwng Ysgolion a Chyflogwyr - Cymru

Kier Construction

£200,000

Cwricwlwm Adeiladu Cyd-destunol - Cymru

Bouygues UK

£300,000

Llwybrau Hyfforddi a Chyflogaeth i gyn-droseddwyr - Lloegr

Prydles Benthyg 

£700,000

Llwybrau Hyfforddi a Chyflogaeth i gyn-droseddwyr - Yr Alban

Ffederasiwn Adeiladu'r Alban [Scottish Building Federation]

£250,000

Llwybrau Hyfforddi a Chyflogaeth i gyn-droseddwyr - Lloegr

BAM Nuttall

£249,424

Mynychwch weithdy

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau  ar gomisiynu ar draws y wlad.

Dysgwch fwy

Web design by S8080