Talu drwy ddebyd uniongyrchol

Rydym yn cynnig y cyfle i bob cyflogwr dalu ei Asesiad Lefi mewn hyd at 10 rhandaliad Debyd Uniongyrchol misol

Yr unig beth y mae angen i chi ei wneud i fod yn gymwys yw:

Dychwelwch eich holl waith papur i:

CITB 
Levy & Grant Shared Services 
Bircham Newton 
King's Lynn 
Norfolk 
PE31 6RH

Neu gallwch ein ffonio ar 0344 9944455 i weld a allwn drefnu eich rhandaliadau Debyd Uniongyrchol dros y ffôn.

I fod yn gymwys am y 10 rhandaliad misol llawn, rhaid i ni dderbyn eich Mandad Debyd Uniongyrchol a'ch Ffurflen Lefi wedi'u cwblhau erbyn y terfynau amser a gyhoeddwyd. Bydd eu cyflwyno'n hwyr yn golygu bod llai o randaliadau yn cael eu gwneud.

Ni chodir tâl am y gwasanaeth a byddwch yn cael gwybod faint sy'n ddyledus cyn i unrhyw arian gael ei gasglu o'ch banc. Ar ôl i chi gytuno i dalu drwy randaliadau Debyd Uniongyrchol, byddwn yn gwneud y gweddill i chi.

Unwaith y byddwch wedi cytuno i dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol a bod y Lefi wedi cael ei asesu, byddwch yn cael eich Hysbysiad Asesu Lefi a'ch Hysbysiad Debyd Uniongyrchol Ymlaen Llaw cyfunol, o leiaf 10 diwrnod cyn i'r taliad cyntaf gael ei gymryd o'ch cyfrif banc.

Bydd y ddogfen hon yn dangos faint o Lefi sy'n ddyledus gennych ac yn cadarnhau'r dyddiadau talu a symiau pob rhandaliad.

Fodd bynnag, noder mai dim ond yn seiliedig ar Ffurflenni Lefi wedi'u cwblhau y gallwn barhau i ganiatáu Rhandaliadau Debyd Uniongyrchol ar gyfer Asesiadau Lefi.

Ar yr amod eich bod yn cwblhau eich Ffurflen Lefi bob blwyddyn, bydd y trefniant yn parhau ac ni fydd angen i chi wneud dim byd mwy. Ni fydd angen i chi ganslo'r trefniant gyda'ch banc ar unrhyw adeg.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y wybodaeth uchod, ffoniwch 0344 994 4455.

Dolenni cysylltiedig

Web design by S8080