Ein hegwyddorion gweithio a pholisïau

Arweinir gwaith CITB gan nifer o bolisïau

Polisi Iechyd, Diogelwch, Lles a'r Amgylchedd

Gwrthdrawiad buddiannau

Mae CITB yn credu bod tryloywder y broses wneud penderfyniadau a chraffu llym gan randdeiliaid allanol yn rhan bwysig o liniaru unrhyw effaith sy'n codi o wrthdrawiad buddiannau.

Dysgu rhagor ynghylch ymagwedd CITB i wrthdrawiad buddiannau.

Cyfrifoldeb corfforaethol

Fel corff cyhoeddus anadrannol, mae CITB yn nodi'r pwysigrwydd o fod yn fusnes cyfrifol a'r ddyletswydd i fod yn gyfrifol o fewn yr amgylchedd rydym yn gweithredu ynddo.

Dysgu rhagor ynghylch polisi cyfrifoldeb corfforaethol CITB.

Cyfleoedd cyfartal

Rydym wedi ein hymrwymo i degwch, cynhwysiant a pharch - sydd hefyd yn hysbys fel cydraddoldeb ac amrywiaeth - o fewn ein sefydliad. Rydym yn goflogwr cyfleoedd cyfartal.

Dysgu rhagor ynghylch ymrwymiad CITB i gyfleoedd cyfartal.

Iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd

Mae CITB wedi'i ymrwymo i'r safonau uchaf o iechyd a diogelwch ac yn cefnogi gweithredu ei amcanion polisi trwy grŵp llywodraethu arweinyddiaeth.

Dysgu rhagor ynghylch polisi iechyd, diogelwch, lles ac amgylchedd CITB

Polisi Diogelu

Mae CITB wedi'i ymrwymo'n gryf i ddiogelu'r holl bobl ifanc, oedolion sy'n ddysgwyr a staff yn erbyn niwed, enllibion a bwlio/aflonyddu.

Dysgu rhagor ynghylch polisi diogelu CITB.

Web design by S8080