Site Safety Plus [Diogelwch Safle Plws]

Mae'r Cynllun Site Safety Plus yn darparu amrediad o gyrsiau i'r diwydiannau adeiladu, peirianneg sifil a diwydiannau cysylltiedig ar gyfer pobl sy'n ceisio datblygu sgiliau yn y maes hwn.

Cynllunir y cyrsiau hyn i roi'r sgiliau sydd eu hangen i bawb, o weithwyr i reolwyr uwch, i gynyddu trwy'r diwydiant. O gwrs Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch am un diwrnod i'r Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle am bum niwrnod, mae ein cyrsiau'n sicrhau bod pawb yn elwa o'r hyfforddiant gorau oll.

Y cyrsiau sydd ar gynnig yw:

Gwiriwr Cerdyn Ar-lein

Mae'r Gwiriwr Cerdyn Ar-lein yn eich galluogi i chwilio a gweld manylion Cerdyn a Phrawf am unigolion ar gyfer aelodaethau a phrofion cynllun a roddir gan CITB [Construction Industry Training Board].

Chwilio am yr NCC [National Construction College]?

Mae tudalennau'r National Construction College [Coleg Cenedlaethol Adeiladu] (NCC) wedi symud i ran wahanol o'r wefan. Mynd at eu hafan.

Chwiliad lleoliad cwrs

Bydd ein hofferyn lleoli Cwrs yn eich helpu i ganfod y cwrs cywir ar yr amser cywir yn agos i chi.

Web design by S8080