Am y prawf Iechyd, diogelwch a'r amgylchedd

Mae prawf Iechyd, diogelwch a'r amgylchedd CITB yn helpu i godi safonau ar draws y diwydiant. 

Dylid ei ddefnyddio fel carreg sarn i gyflogwyr a'u gweithlu ddatblygu eu gwybodaeth hyd yn oed ymhellach. Dysgwch fwy isod>

Am y prawf

Mae gwahanol brofion wedi'u creu i ddiwallu anghenion gwahanol fasnachau a phroffesiynau.
Gwnewch yn siŵr

Os ydych chi'n cymryd prawf HS ac E i gael cerdyn i gael mynediad at safleoedd adeiladu, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio
gofynion y cynllun ar gyfer y cerdyn hwnnw fel eich bod yn archebu'r lefel gywir o brawf. Cliciwch
yma i ddysgu mwy am y cynlluniau cerdyn. Mae'r holl brofion yn parhau am 45 munud ac mae ganddynt 50
o gwestiynau amlddewis sy'n cynnwys astudiaethau achos ymddygiadol a chwestiynau gwybodaeth i
wirio'ch dealltwriaeth o sut i ymddwyn ar y safle a chodi'ch ymwybyddiaeth o faterion iechyd,
diogelwch ac amgylcheddol. 

Mae pob prawf HS ac E yn costio £19.50. Gellir prynu talebau o flaen llaw a'u defnyddio i dalu am y
prawf. Prynu talebau nawr.

Profion sydd ar gael

Mae'r holl brofion yn cynnwys cwestiynau astudiaeth achos ymddygiadol a'r pum adran wybodaeth graidd o:

 • Cyfreithiol a rheoli
 • Iechyd a lles
 • Diogelwch cyffredinol
 • Gweithgareddau risg uchel
 • Amgylchedd 

Mae prawf y Gweithwyr yn sicrhau bod gan weithwyr isafswm lefel o ymwybyddiaeth iechyd, diogelwch ac amgylcheddol cyn mynd ar y safle.

Mae'r prawf llafurwr ar gyfer y rhai hynny sydd wedi ymgymryd â dyfarniad Lefel 1 mewn iechyd a diogelwch mewn amgylchedd adeiladu trwy ganolfan Gwobrau Cskills.

Prawf arbenigol  

Yn ogystal â'r astudiaethau achos ymddygiadol a'r pum cwestiwn gwybodaeth graidd, bydd cwestiynau arbenigol perthnasol yn cael eu cynnwys oddi ar y rhestr isod:

 • Goruchwylio (SUP)

 • Dymchwel (DEM)

 • Plymio (JIB) (PLUM)

 • Gwaith priffyrdd (HIW)

 • Gwaith arbenigol ar uchder (WAH)

 • Lifftiau ac esgaladuron (LAEE)

 • Twnelu (TUNN)

 • HVACR - Gwasanaethau gwresogi a phlymio (HAPS)

 • HVACR - Gosod pebellau a weldio (PFW)

 • HVACR - Gwaith cwndidau (DUCT)

 • HVACR - Rheweiddio ac aerdymheru(RAAC)

 • HVACR - Cynnal a chadw gwasanaethau a chyfleusterau (SAF)

 

Yn ogystal â'r astudiaethau achos ymddygiadol a'r pum cwestiwn gwybodaeth graidd, bydd cwestiynau arbenigol perthnasol yn cael eu cynnwys oddi ar y rhestr isod: 

 • Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015

 • Dymchwel

 • Gwaith priffyrdd

Cymorth ychwanegol ar gael  

Mae'r tabl isod yn dangos pa lety sydd ar gael i ymgeiswyr sy'n cymryd
gwahanol brofion.  

Cymorth ychwanegol ar gael  

CPCS – RT**

HS ac E  

CPCS – RT

Gweithwyr  

Arbenigol  

Map

Llais Drosodd  

1 – Saesneg  

Pob un o'r 14 – Gweler isod  

2 – Saesneg a Cymraeg

2 – Saesneg a Cymraeg

BSL*

Na

Ie

Na

Na

Mynediad Cadeiriau Olwyn

Ie

Ie

Ie

Ie

Cyfieithydd

Ie

Ie

Ie - Naill ai Saesneg neu Gymraeg

Na

Lofnodwr

Ie

Ie

Ie

Ie

Darllenydd

Ie

Ie

Ie

Ie

*Iaith Arwyddion Prydain

**Prawf adnewyddu CPCS

Gallwch archebu prawf HS ac E gyda llais drosodd Cymraeg neu Saesneg, neu gydag unrhyw un o'r ieithoedd llais drosodd dilynol, yn ôl y gofyn:

 1. Saesneg
 2. Cymraeg
 3. Bwlgareg
 4. Tsieceg
 5. Ffrangeg
 6. Almaeneg
 7. Hwngareg
 8. Lithwaneg
 9. Pwyleg
 10. Portiwgaleg
 11. Pwnjabeg
 12. Rwmaneg
 13. Rwseg
 14. Sbaeneg

Ar gyfer ymholiadau ynghylch cymorth ychwanegol, ffoniwch 0344 994 4491 neu e-bostiwch mailto:cskills.testingspecialassistance@pearson.com

Web design by S8080