Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS)

Mae cardiau CSCS yn darparu tystiolaeth bod gan unigolion sy'n gweithio ar safleoedd adeiladu yr hyfforddiant a'r cymwysterau angenrheidiol ar gyfer y math o waith maent yn ei wneud.

Mae CSCS yn gwmni cyfyngedig di-elw. Mae ei gyfarwyddwyr yn dod o sefydliadau cyflogwyr ac undebau sy'n cynrychioli ehangder y diwydiant. Cyflenwir canolfan brosesu ceisiadau a chyswllt y Cynllun o dan gontract gan CITB.

Nid yw dal cerdyn CSCS yn ofyniad deddfwriaethol. Penderfyniad y prif gontractwr neu'r cleient yn gyfangwbl yw a fydd yn ofynnol i weithwyr ddal cerdyn cyn iddynt gael eu caniatáu ar y safle. Fodd bynnag, mae'r mwyafrif o brif gontractwyr a phrif adeiladwyr tai yn mynnu bod gweithwyr adeiladu ar eu safleoedd yn dal cerdyn CSCS dilys.

Ewch at y wefan CSCS i:

Web design by S8080