Rydych chi yma:

Cyhoeddiadau

Yn cyrraedd cyn bo hir: Cyhoeddiadau HS&E 2019

Mae'r cyhoeddiadau dilynol wedi'u diweddaru ar gyfer 2019 a byddant ar gael i'w harchebu o siop CITB a chael eu danfon o 3 Rhagfyr 2018 ymlaen, yn barod ar gyfer Ionawr 2019:

  • Diogelwch safle adeiladu GE700
  • Goruchwyliaeth safle wedi'i symleiddio GE706
  • Sgyrsiau'r Blwch Offer GT700
  • Dechrau'n ddiogel GE707
  • Mae SMSTS yn dirprwyo nodiadau cwrs XA6 - darluniadau wedi'u diweddaru a thasgau a phrosiectau cysylltiedig
  • Diogelwch Safle Adeiladu - Amgylchedd GE700ES (newydd ar gyfer 2019, ar gael i'w lawrlwytho)
  • Diogelwch Safle Adeiladu - Cyfreithiol a Rheoli GE700AS (newydd ar gyfer 2019, ar gael i'w lawrlwytho)

Beth mae hyn yn ei olygu i ddarparwyr Diogelwch Safle Plws?

Os ydych chi'n ddarparwr hyfforddiant Diogelwch Safle Plws, mae'n rhaid i chi barhau i ddefnyddio cyhoeddiadau 2018 tan 31 Rhagfyr. O 1 Ionawr 2019, gallwch chi ddefnyddio rhifynnau newydd 2019. 

Am ragor o wybodaeth ar sut i brynu'r cynhyrchion hyn, ewch i Siop CITB.

Web design by S8080