Rydych chi yma:

Cyhoeddiadau

nawr yn byw: Cyhoeddiadau HS&E 2019

Mae'r cyhoeddiadau dilynol wedi'u diweddaru ar gyfer 2019 ac maent bellach ar gael i'w harchebu o siop CITB i'w hanfon yn syth, yn barod i'w defnyddio o fis Ionawr 2019:

  • Diogelwch safle adeiladu GE700
  • Goruchwylio safle adeiladu GE706
  • Sgyrsiau'r Blwch Offer GT700
  • Dechrau'n ddiogel GE707
  • Mae SMSTS yn dirprwyo nodiadau cwrs XA6 - darluniadau wedi'u diweddaru a thasgau a phrosiectau cysylltiedig
  • Diogelwch safle adeiladu - Amgylchedd GE700ES (newydd ar gyfer 2019, ar gael i'w lawrlwytho)
  • Diogelwch safle adeiladu - Cyfreithiol a rheoli GE700AS (newydd ar gyfer 2019, ar gael i'w lawrlwytho)

Beth mae hyn yn ei olygu i ddarparwyr Diogelwch Safle Plws?

Os ydych chi'n ddarparwr hyfforddiant Diogelwch Safle Plws, mae'n rhaid i chi barhau i ddefnyddio cyhoeddiadau 2018 tan 31 Rhagfyr. O 1 Ionawr 2019, gallwch chi ddefnyddio rhifynnau newydd 2019. 

Am ragor o wybodaeth ar sut i brynu'r cynhyrchion hyn, ewch i Siop CITB.

Web design by S8080