Cronfeydd hyblyg a strwythuredig

Mae cronfeydd hyblyg a strwythuredig CITB yn newid.  

Rydym yn diweddaru ein cynllun ariannu mewn ymateb i adborth y diwydiant, a byddwn yn lansio'r cynllun newydd ym mis Ebrill 2018.

Mae croeso o hyd i chi wneud cais am arian trwy'r llwybrau canlynol: 

Mynegi diddordeb

Os oes gennych syniad am brosiect a ariennir sy'n mynd i'r afael ag anghenion sgiliau'r diwydiant, cewch chi gynnig eich syniad i'r tîm Ariannu.

Cyllid a gomisiynwyd

Pan fydd CITB wedi nodi angen am fuddsoddiad, ar sail ei sylfaen dystiolaeth ei hun, gall gomisiynu cyllid ar gyfer themâu a deilliannau penodol.  

Cyllid Sgiliau a Hyfforddiant

Os ydych chi'n gyflogwr bach neu'n ffederasiwn adeiladu gallech chi fod yn gymwys ar gyfer derbyn hyd at £10,000 o gyllid sgiliau a hyfforddiant.

Rydym yn adolygu ceisiadau Sgiliau a Hyfforddi ar adegau pendodol a amserlennir yn ystod y flwyddyn. Y ddwy adeg nesaf yw: 26 Chwefror 2018 a 29 Mawrth 2018.

Bydd y gronfa Sgiliau a Hyfforddiant yn cau am gyfnod byr ar ddiwedd mis Mawrth ar gyfer gwaith cynnal a chadw.

Edrychwch ar y ddalen hon yn rheolaidd am wybodaeth newydd.

I gysylltu â'r tîm cyllid, anfonwch neges e-bost i: funding@citb.co.uk.

Web design by S8080