Cyllid a Gomisiynwyd 

Ar y dudalen hon:

Sylwer: Trefnir comisiynau trwy wahoddiad yn unig. Mae angen ichi ofyn am wahoddiad i ymuno os oes gennych ddiddordeb mewn comisiwn.

Beth yw arian a gomisiynir?

Mae comisiynu yn wahanol i gyfleoedd cyllido hyblyg a strwythuredig eraill gan fod y comisiynydd (CITB) yn arddangos tystiolaeth o angen ac yn disgwyl bod ceisiadau yn amlinellu sut bydd eu cyflwynwyr yn cyflawni prosiect sy'n cyrraedd y comisiwn.

Amlinellir maint y cyllid ar gael ynghyd â'r canlyniadau gofynnol gan Y Comisiynydd (CITB).

Cyhoeddir Comisiynau tu fewn i'r dewisiadau cronfeydd a gellir dod o hyd i fanylion ynghylch y comisiynau presennol gan gynnwys ffenestri ymgeisio, eu meini prawf. Gellir dod o hyd i nodiadau cyfarwyddyd ar eu tudalennau cyllido perthnasol.

Mae pob ffenestr yn cynnwys cyfleoedd a gomisiynir o ar draws y dewisiadau o gronfeydd, ac o fewn pob ffenestr ariannu, mae CITB wedi ymrwymo £1m i yrfaoedd, £1m i sgiliau'r dyfodol, ac £1m i hyfforddiant a datblygiad.

Trefnir comisiynau trwy wahoddiad yn unig - Mae angen ichi ofyn am wahoddiad  os oes gennych ddiddordeb mewn comisiwn.

 

Cydweithio

Mae llawer o gyfleoedd a gomisiynir yn agored i grwpiau o sefydliadau yn cydweithio yn unig. Os nad oes partneriaid cymwys gennych, neu eich bod chi'n agored i gydweithio â mwy, gall CITB eich helpu chi i ddod o hyd iddyn. Mae ond rhaid i chi gofrestru eich diddordeb mewn cydweithredu.

Mae CITB yn rhedeg gweithdy ar-lein ar gyfer cyfleoedd a gomisiynwyd, gan ganiatáu i chi gysylltu ag ymgeiswyr posibl eraill a ic ymuno â grwpiau trafod.

Comisiynau'r dyfodol

Rhestrir dyddiadau comisiynau’r dyfodol isod. Cyhoeddir manylion ynghylch pob comisiwn a nodiadau cyfarwyddyd yn nes at y dyddiad.

Thema

Y dyddiad y mae'r comisiwn yn agor ar gyfer ceisiadau

Dysgu Trochi

9 Ionawr 2018

Dysgu Arbrofol

9 Ionawr 2018

Unigolion sy'n newid gyrfa

9 Ionawr 2018

Cadw newydd ddyfodiaid 

9 Ionawr 2018

Seilwaith Asesydd

9 Ionawr 2018

Oddi ar safle

1 Mai 2018

Cyn-Gyflogaeth

1 Mai 2018

BIM

1 Mai 2018

Di-waith ac yn Anodd i'w Cyrraedd

1 Mai 2018

Comisiynau blaenorol

Mae'r tablau isod yn rhestru'r prosiectau sydd wedi'u cyllido trwy gyfleoedd a gomisiynwyd. Darperir dolenni i fanylion llawn ynghylch pob prosiect lle maen nhw ar gael.

Ffenestr 7

Thema

Sefydliad

Gwerth

Addysg Uwch

Amrywiol - dyfarnwyd sawl prosiect

Gwerth Terfynol i'w gadarnhau

Cwricwlwm Cyd-destunol Amrywiol - dyfarnwyd sawl prosiect Gwerth Terfynol i'w gadarnhau
Cynhyrchiant Amrywiol - dyfarnwyd sawl prosiect Gwerth Terfynol i'w gadarnhau
Seilwaith Asesu Amrywiol - dyfarnwyd sawl prosiect Gwerth Terfynol i'w gadarnhau
Seilwaith Asesydd - Amrywiol Amrywiol - dyfarnwyd sawl prosiect Gwerth Terfynol i'w gadarnhau

Ffenestr 6

Thema

Sefydliad

Gwerth

Seilwaith Asesydd - Amrywiol

Amrywiol - dyfarnwyd sawl prosiect

Gwerth Terfynol i'w gadarnhau

Ffenestr 4

Thema

Sefydliad

Gwerth

Ymgysylltu rhwng Ysgolion a Chyflogwyr - Yr Alban

Grŵp Contractwyr yr Alban

£199,300

Ymgysylltu rhwng Ysgolion a Chyflogwyr - Cymru

Kier Construction

£200,000

Cwricwlwm Adeiladu Cyd-destunol - Cymru

Bouygues UK

£300,000

Llwybrau Hyfforddi a Chyflogaeth i gyn-droseddwyr - Lloegr

Prydles Benthyg 

£700,000

Llwybrau Hyfforddi a Chyflogaeth i gyn-droseddwyr - Yr Alban

Ffederasiwn Adeiladu'r Alban [Scottish Building Federation]

£250,000

Llwybrau Hyfforddi a Chyflogaeth i gyn-droseddwyr - Lloegr

BAM Nuttall

£249,424

Web design by S8080