Sut mae ein cyllid yn helpu diwydiant

Mae CITB yn buddsoddi miliynau yn economi'r DU bob blwyddyn. Rydym  yn datblygu atebion trosglwyddadwy ar gyfer y sector ac yn canolbwyntio ar feysydd blaenoriaethol i sicrhau twf.

Yr astudiaeth achos cyllid ddiweddaraf

Gwyliwch Malcolm Clarke o Baxall Construction yn siarad am sut oedd cyllid CITB wedi helpu ei gwmni i roi gwasanaeth gwell i gwsmeriaid.

ATLAS

Astudiaethau achos

Canfyddwch sut mae cwmnïau fel eich cwmni chi wedi elwa ar gyllid CITB.

Gwella cyllid

Canfyddwch pa newidiadau rydym wedi'u gwneud i'n cyllid.

Web design by S8080