Cynadleddau a Sioeau Teithiol CITB

Mae Cynadleddau a Sioeau Teithiol CITB  yn cyflwyno llawer o gyfleoedd gwych i gymryd rhan, rhannu'ch barn ar sgiliau a hyfforddiant a dysgu am y gwahaniaeth mae CITB yn ei wneud i'r sector ac yn bwysig, sut y gallwn ni gefnogi eich busnes i dyfu a ffynnu.                               

P'un a ydych chi'n dewis mynychu Cynhadledd CITB, ein digwyddiad diwrnod cyfan newydd, Sioe Deithiol CITB, digwyddiad hanner diwrnod neu ddigwyddiad Partneriaeth leol, byddwch yn gallu:

  • Lluniwch agenda sgiliau Prydain Fawr trwy waith ymgysylltu a dylanwadu CITB
  • Dysgwch sut y gall CITB eich helpu i hyfforddi mwy, cynllunio anghenion sgiliau a chael y cyllid i'w wneud
  • Gwelwch yr effaith mae CITB yn ei gwneud ar Yrfaoedd, Safonau a Chymwysterau a Hyfforddiant
  • Cwrddwch ag aelodau o dîm Gweithredol CITB yng Nghynadleddau CITB
  • Cwrddwch â'ch tîm Partneriaethau lleol yn Sioeau Teithiol a Digwyddiadau Partneriaeth CITB
  • Rhwydweithiwch â chydweithwyr o'r sector adeiladu 
  • Deallwch sut mae rhaglen ddiwygio Vision [Gweledigaeth] 2020 CITB yn creu corff sgiliau modern a fydd yn eich cefnogi chi a'ch cwmni.
Cynadleddau CITB – mae'r rhain yn ddigwyddiadau mawr, diwrnod cyfan a gynhelir mewn dinasoedd i'r rhai hynny sy'n gallu cymryd diwrnod cyfan allan i ymgysylltu â CITB.
Sioeau Teithiol CITB – digwyddiadau llai, hanner diwrnod (9am i 1pm) yn cywasgu'r cynnwys o'r Cynadleddau ac â ffocws lleol cryfach, i'r rhai hynny sydd ond yn gallu cymryd hanner diwrnod allan o'r swyddfa.

Digwyddiadau Partneriaeth CITB – digwyddiadau llai, dwy awr, yn crynhoi cynnwys y Cynadleddau sy'n canolbwyntio ar faterion lleol, gan sicrhau ein bod yn cwmpasu cymaint o ardaloedd daearyddol â phosibl.

Whether you choose to attend a CITB Conference, our new all-day event, a CITB Roadshow, a half-day event or a local Partnership Event, you will be able to:
 

  • Shape the GB skills agenda through CITB’s engagement and influencing work

·         Learn how CITB can help you train more, plan skills needs and get the funding to do it

·         See the impact CITB is making on Careers, Standards and Qualifications and Training

·         Meet members of the CITB Executive team at the CITB Conferences

·         Meet your local Partnerships team at CITB Roadshows and Partnership Events

·         Network with construction sector colleagues

  • Understand how CITB’s Vision 2020 reform programme is creating a modern skills body that will support you and your firm

Dwyrain Lloegr

Dydd Iau 08 Tachwedd 2018

Math o ddigwyddiad: Digwyddiad Partneriaeth CITB - Norwich
Amser: I'w Gadarnhau
Lleoliad: 
I'w Gadarnhau

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - Caergrawnt

Amser: 08:45 - 13:00

Lleoliad: 
Holiday Inn Caergrawnt
Lakeview, Bridge Road, Impington, Caergrawnt
CB24 9PH

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Mawrth 02 Hydref 2018

Math o ddigwyddiad: Cynadleddau CITB - Llundain
Amser: 08:45 - 17:30
Lleoliad: 
The Crystal 
1, Siemens Brothers Way, Llundain 
E16 1GB

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Dydd Mercher 24 Hydref 2018

Math o Ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - Durham
Amser: 08.45 - 1300
Lleoliad:
Emirates Riverside Cricket Ground
Riverside, Chester Le Street, Durham
DH3 3QR
Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Iau 11 Hydref 2018

Dydd Iau 11 Hydref: Cynadleddau CITB - Manceinion
Amser: 08:45 - 17:30
Lleoliad: 
Old Trafford
Sir Matt Busby Way, Stretford, Manceinion
M16 0RA

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Llun 03 Rhagfyr 2018

Math o ddigwyddiad: Digwyddiad Partneriaeth CITB - Cumbria (Penrith) 
Amser: I'w Gadarnhau
Lleoliad: 
I'w Gadarnhau

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

De-ddwyrain Lloegr

Dydd Iau 18 Hydref 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - Chelmsford
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
Pontlands Park
West Hanningfield Road, Great Baddow, Chelmsford, Essex
CM2 8HR

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Llun 26 Tachwedd 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - Milton Keynes
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
Jurys Inn
Midsummer Boulevard, Milton Keynes
MK9 2HP

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Mawrth 27 Tachwedd 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - Reading
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
Green Park Conference Centre
100 Longwater Avenue, Green Park, Reading
RG2 6GP

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Mercher 28 Tachwedd 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - Maidstone
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
Mercure Great Danes Hotel
Ashford Road, Hollingbourne, Maidstone
ME17 1RE

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Iau 29 Tachwedd 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - Southampton
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
Hilton at the Ageas Bowl
Botley Road, West End, Southampton
SO30 3XH

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Iau 25 Hydref 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - Bryste
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
Stadiwm Ashton Gate
Ashton Road, Bryste
BS3 2EJ

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Iau 15 Tachwedd 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - Caerwysg
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
Sandy Park Conference and Events Centre
Sandy Park Way, Caerwysg
EX2 7NN

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Mercher 21 Tachwedd 2018

Math o ddigwyddiad: Digwyddiad Partneriaeth CITB - Cernyw
Amser: I'w Gadarnhau
Lleoliad: 
I'w Gadarnhau

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau sydd i ddod yn y rhanbarth hwn.

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Dydd Llun 15 Hydref. 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - Birmingham
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
National Motorcycle Museum
Coventry Road, Solihull, Gorllewin Canolbarth Lloegr
B92 0EJ

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Iau 22 Tachwedd 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - Castle Donington
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
Jury's Inn Maes Awyr Dwyrain Canolbarth Lloegr, 
Castle Donington, Derby
DE74 2SH

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Yr Alban

Dydd Mawrth 23 Hydref 2018

Math o ddigwyddiad: Cynadleddau CITB - Caeredin
Amser: 08:45 - 17:30
Lleoliad: 
BT Murrayfield
Roseburn Street, Caeredin
EH12 5PJ

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Llun 29 Hydref. 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITBs - Aberdeen
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
DoubleTree Hilton Treetops,
161, Springfield Road, Aberdeen
AB15 7AQ

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Mercher 31 Hydref 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - Dundee
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
DoubleTree Hilton Dundee
Kingsway West, Dundee
DD2 5JT

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Iau 01 Tachwedd 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - Glasgow
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
The Lighthouse
11 Mitchell Lane, Glasgow
G1 3NU

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Mercher 07 Tachwedd 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - Gogledd Cymru (Llanelwy)
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
The Oriel Country Hotel & Spa
Fordd Dinbych Uchaf, Llanelwy 
LL17 0LW

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - De-ddwyrain Cymru (Pontyclun)
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
Miskin Manor
Ffordd Pendeulwyn, Meisgyn, Pontyclun
CF72 8ND

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Iau 22 Tachwedd 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - De-orllewin Cymru (Abertawe)
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
Village Hotel
Heol Langdon, Abertawe
SA1 8QY

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Dydd Mawrth 20 Tachwedd 2018

Math o ddigwyddiad: Sioeau Teithiol CITB - Wakefield
Amser: 08:45 - 13:00
Lleoliad: 
Cedar Court Hotel
Denby Dale Road, Calder Grove, Wakefield
WF4 3QZ

Gwybodaeth ychwanegol: Cofrestrwch yma

Web design by S8080