Facebook tracking pixel

Gwirio cerdyn ar-lein

Cwestiynau ynghylch cardiau

Os oes gennych gwestiynau ynghylch colli cerdyn, gwneud cais am gerdyn newydd neu symud cais presennol yn ei flaen, neu os hoffech gael gwybodaeth gyffredinol am y cynlluniau cerdyn, cysylltwch â pherchenogion y cynlluniau cerdyn drwy ddefnyddio’r manylion isod:

Cardiau’r Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu:

Ffôn:
0344 994 4777
E-bost:
customerservice@cscs.co.uk
Gwefan:
www.cscs.uk.com

Cardiau’r Cynllun Cymhwysedd Peiriannau Adeiladu:

Ffôn:
0300 999 1177 option 1
E-bost:
cpcs@jobcards.org
Gwefan:
www.nocnjobcards.org

Cardiau Cynllun Sgaffaldwyr y Diwydiant Adeiladu:

Ffôn:
0844 815 7223
E-bost:
cisrs@jobcards.org
Gwefan:
www.nocnjobcards.org

Gwirio cerdyn drwy ddefnyddio’r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu neu’r adnodd Gwirio Cerdyn Ar-lein

Dylai data uwchlwytho’n awtomatig i’r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu a’r adnodd Gwirio Cerdyn Ar-lein o system y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu a system Rhwydwaith y Coleg Agored Cenedlaethol. Fodd bynnag, oherwydd problemau technegol rhwng y systemau, nid yw manylion cyflawniadau’n cael eu huwchlwytho’n syth. Mae CITB yn gweithio gyda’r Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu a Rhwydwaith y Coleg Agored Cenedlaethol i ddatrys y broblem hon.

Fel mesur dros dro, gall y rhai sydd am gadarnhau eu sefyllfa o ran cerdyn wneud hynny drwy glicio ar y dolenni isod:

Cynllun Cymhwysedd Peiriannau Adeiladu a Chynllun Sgaffaldwyr y Diwydiant

Mae CITB am eich sicrhau bod modd gweld pob cyflawniad o hyd ac y bydd pob cyflawniad sydd heb gael ei lanlwytho'n cael ei lanlwytho (ni chollir unrhyw gyflawniadau).

Gwirydd cerdyn ar-lein

Gwirydd cerdyn ar-lein

Dyddiad geni