Facebook Pixel
Skip to content

Cofrestru fy swydd prentisiaeth wag

Nodwch nifer y swyddi prentisiaeth gwag rydych chi am eu cynnig yn y blychau isod.

Bydd y ffurflen yn caniatáu i chi ddewis hyd at dair crefft wahanol. Os oes angen mwy na hyn arnoch chi, naill ai cwblhewch fwy nag un ffurflen, neu cysylltwch â'ch swyddfa CITB leol.

Os ydych chi eisoes wedi dod o hyd i ymgeiswyr ar gyfer y swyddi yna nodwch faint.

Register my vacancy

Company details Step 1 of 3

Region details Step 2 of 3

*

Vacancy details Step 3 of 3

First trade

Second trade

Third trade

Canllaw Cyllid Prentisiaeth

Mae'r daflen hon yn cynnwys gwybodaeth am yr Ardoll Brentisiaethau a'r cyllid y gallai fod gennych hawl iddo.

Canllaw Cyllid Prentisiaeth

 

Cefnogaeth i gyflogwyr yng Nghymru a Lloegr

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau gyda recriwtio prentis yng Nghymru a Lloegr.

Cefnogaeth i gyflogwyr yng Nghymru a Lloegr

 

Cefnogaeth i gyflogwyr yn yr Alban

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau gyda recriwtio prentis yn yr Alban.

Cefnogaeth i gyflogwyr yn yr Alban