Gwobrau Prentisiaethau CITB 2019

Rydym yn chwilio am y gorau o'r goreuon ledled Cymru, Lloegr a'r Alban i arddangos eu cyflawniadau, gyda'r terfynwyr o bob gwlad yn mynychu'r seremoni wobrwyo ym mis Tachwedd 2019.

Gwyliwch y fideo fer hon o Wobrau Prentisiaeth 2018 a gynhaliwyd yn Neuadd Merchant Taylor yn Llundain.

Direct video link

A allech chi fod yn brentis CITB nesaf y flwyddyn?

Bydd enwebiadau yn agor ym mis Chwefror 2019 i brentisiaid CITB ar draws yr holl grefftau sydd i fod i ennill cymhwyster lefel 2 neu lefel 3 erbyn diwedd mis Mehefin yn yr Alban, neu fis Gorffennaf yng Nghymru a Lloegr.

Os ydych yn credu bod gennychyr hyn sydd ei angen, yna cysylltwch â'ch Swyddog Prentisiaethau CITB neu e-bostiwch dîm Gwobrau Prentisiaethau CITB i gael rhagor o fanylion.

Cydnabod cwmnïau sy'n cefnogi prentisiaid

Mae Gwobrau Prentisiaethau CITB hefyd yn dathlu'r cyflogwyr sy'n gwneud cyfraniad sylweddol o fewn diwydiant adeiladu'r DU, i ddarparu prentisiaethau adeiladu o ansawdd uchel ledled y wlad.

Rydym am glywed gan eich cwmni neu sefydliad os ydych yn gweithio gyda phrentisiaethau CITB i ddatblygu'r dalent a'r sgiliau sydd eu hangen ar ein diwydiant.

Os hoffech enwebu'ch prentis neu os ydych am rannu eich llwyddiannau a'ch cyflawniadau, yna cysylltwch â'ch Swyddog Prentisiaethau CITB neu e-bostiwch dîm Gwobrau Prentisiaethau CITB.

CITB Apprenticeship Awards winners 2018
Capsiwn y ddelwedd: Enillwyr 2018 gyda rhai o'u cyflogwyr a chyflwynydd Gwobrau Prentisiaethau CITB, George Clarke (rhes uchaf, dde eithaf).

Y darparwr mwyaf o brentisiaid

CITB yw darparwr mwyaf o brentisiaid y diwydiant adeiladu, â thros 45 mlynedd o brofiad o ddatblygu gweithwyr medrus.

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda'r diwydiant i sicrhau bod ein prentisiaethau yn cael eu harwain gan gyflogwyr.

Cefnogir ein prentisiaid gan Swyddogion Prentisiaethau ymroddedig felly bydd ganddynt hwy, a'u cyflogwyr, rywun i droi ato am gyngor ar bob achlysur.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal a lles prentisiaid, yn ogystal â datblygu eu sgiliau.

Yr ymrwymiad hwn sydd wedi ein helpu i gael ein dosbarthu fel darparwr Gradd 1 ‘Eithriadol’ gan Ofsted.

Dysgu rhagor am Brentisiaethau CITB.

Ymunwch â'r sgwrs

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, byddwn yn rhannu diweddariadau rheolaidd ar gyfryngau cymdeithasol wrth inni agosáu at ein seremoni wobrwyo genedlaethol ym mis Tachwedd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu eich llais at y drafodaeth barhaus ynghylch ysbrydoli prentisiaid trwy gynnwys #CITBApprentisiaethau yn eich postiadau cyfryngau cymdeithasol.