Grantiau ar gyfer hyfforddiant 

Mae'r grantiau hyn bellach ar gael i gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu i gefnogi hyfforddiant y gweithlu.

Mae'r grantiau ar gyfer gwahanol fathau o hyfforddiant a chymwysterau a gymerir o fewn y flwyddyn grant (1 Awst 2017 hyd at 31 Mawrth 2018).

Gallwch ddod o hyd i sut i hawlio a pha grant sy'n ei gefnogi ar bob tudalen grant.

Lloegr neu Gymru:

Yr Alban:

Mae'r grantiau hyn yn cefnogi prawf technegol CPCS a derbyn unedau NVQ neu SVQ ychwanegol sy'n arwain at yr uwchraddio o gerdyn glas:

Mae'r grant hwn yn cefnogi'r NVQ neu'r SVQ a enillir ar ddiwedd cwrs hyfforddi:

Mae'r grant hwn yn cefnogi presenoldeb ar gyrsiau Site Safety Plus 

Mae'r grantiau hyn am hyfforddi a chymhwyso crefftau arbenigol:

Mae'r grantiau hyn yn cefnogi hyfforddiant a chymwysterau technegol a phroffesiynol a phrofiad gwaith sy'n rhan o radd:

Mae'r grant hyfforddiant a chynllun datblygu yn cefnogi hyfforddiant sydd o fudd i'ch busnes ac nad yw'n cael ei gefnog gan ein grantiau eraill, megis 'Toolbox Talks':

Os nad oes gennych gynllun hyfforddi ac mae angen cymorth arnoch am gwrs byr untro, gallwch hawlio'r grant tymor byr:

Mae'r grant hwn yn cefnogi grwpiau a fforymau hyfforddi gyda hyfforddiant y maent yn eu trefnu ar gyfer eu haelodau:

Mae hwn yn daliad ychwanegol y gallwch ei gael gyda grantiau os byddwch yn bodloni meini prawf a therfynau amser penodol:

A ydych wedi cofrestru â CITB ar-lein?

Trwy gofrestru â CITB ar-lein gallwch:

  • weld eich datganiad grant 
  • gwneud cais am adroddiad grant 
  • awdurdodi hawliadau grant

Cofrestru i greu cyfrif CITB

 chyfrif eisoes? Gallwch fewngofnodi nawr.

Web design by S8080