Taliad grant atodol

Grant Atodol i ddod i ben o Ebrill 2018

Telir taliadau Grant Atodol i gyflogwyr yn y gorffennol am gyflwyno eu Ffurflen Ardoll ar amser. Nodwyd yn y digwyddiadau ymgynghori ac mewn nifer o fforymau eraill ein bwriad i roi'r gorau i dalu'r Grant Atodol. Y rheswm tu ôl i'n penderfyniad yw mai ond lleiafrif o gyflogwyr sydd yn cael budd ohonno ac mae ein diwygiadau wedi'u cynllunio i gyrraedd pwll mor eang â phosibl o gyflogwyr.


Mae CITB yn cadarnhau y byddwn yn rhoi'r gorau i dalu Grant Atodol o'r flwyddyn grant newydd a fydd yn dechrau o 1 Ebrill 2018. Mae hyn yn cynnwys peidio â thalu grant ar hyfforddiant sydd wedi dechrau cyn y dyddiad hwn ac yn parhau y tu hwnt iddi.
Lle mae gan gyflogwyr brentisiaid sydd eisoes wedi dechrau cyn 1 Ebrill 2018 ac wedi cyflwyno eu Ffurflenni Lefi ar amser, byddwn yn gwella'r cyfraddau y telir iddynt gan 10% hyd nes y byddant yn cwblhau eu hyfforddiant. Ni fydd unrhyw welliant ar gyfer prentisiaid newydd sy'n dechrau o 1af Ebrill 2018.

Beth yw'r taliad atodol?

Ychwanegir Taliad Atodol o 10% at bob grant a hawlir gan gyflogwyr sy'n talu Lefi i CITB ac sy'n cyflwyno eu Ffurflenni Lefi yn brydlon o fewn rhai terfynau amser.

Sut i fod yn gymwys i gael y taliad

Er mwyn cael y taliad atodol gyda'r grantiau y byddwch yn eu hawlio yn ystod blwyddyn cynllun grantiau 2017-18, bydd angen i chi fod wedi gwneud y canlynol:

  • Cwblhau Ffurflen Lefi 2016 a oedd yn gofyn i chi dalu Lefi i CITB
  • Talu'r lefi hwn yn llawn neu drwy ddebyd uniongyrchol misol
  • Cyflwyno Ffurflen Lefi 2017 wedi'i chwblhau'n gywir.

Telerau ac amodau

Mae amodau y Taliad Atodol ar ben y Telerau ac Amodau cynllun grant.

A ydych wedi cofrestru â CITB ar-lein?

Trwy gofrestru â CITB ar-lein gallwch: 

  • weld eich datganiad grant 
  • gwneud cais am adroddiad grant 
  • awdurdodi hawliadau grant

 chyfrif eisoes? Gallwch fewngofnodi nawr.

Web design by S8080