Y cynllun grantiau 2018 i 2019

O fis Ebrill 2018, bydd ein cynllun grantiau'n newid yr hyn mae'n ei gefnogi, gan symleiddio ei brosesau a darparu mwy o gymorth i helpu diwydiant i ddelio â bylchau a phrinderau sgiliau.

Gallwch hawlio grantiau ar gyfer unigolion ar brentisiaethau cymeradwy ar Lefelau 2 a 3, Lefelau 4 ac yn uwch yng Nghymru a Lloegr. Hefyd gallwch hawlio ar gyfer prentisiaethau ar lefel Graddedigion a lefel gradd yn yr Alban. 

Dysgu rhagor am y grant Prentisiaethau.

Rydym yn talu grantiau ar gyfer cyflawni cymwysterau cyfnod byr cymeradwy sy'n canolbwyntio ar y sgiliau adeiladu craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant. Mae'r rhain yn cynnwys: NVQ a SVQ Lefelau 2 ac yn uwch ac eraill.

Dysgu rhagor am y grant cymwysterau cyfnod byr.

Rydym yn talu grantiau ar gyfer cyflawni cyrsiau a chymwysterau hyfforddi offer cymeradwy CITB. Mae'r rhain yn cynnwys: unedau VQ penodol sy'n gysylltiedig ag offer yn ogystal â phrofi theori ac ymarferol ar gyfer cynlluniau cerdyn offer cymeradwy.

Dysgu rhagor am y Grant hyfforddi offer.

Rydym yn talu grantiau ar gyfer mynychu a chyflawni cymwysterau lefel uwch cymeradwy ar Lefelau 4 ac yn uwch sy'n canolbwyntio ar y sgiliau adeiladu craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant. Mae'r rhain yn cynnwys: HNCs ac HNDs, graddau a chymwysterau ôl-radd.

Dysgu rhagor am y grant cymwysterau cyfnod hir.

Rydym yn talu grantiau ar gyfer cyflawni cymwysterau cyfnod byr cymeradwy sy'n canolbwyntio ar y sgiliau adeiladu craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant. Mae'r rhain yn cynnwys: NVQ a SVQ Lefelau 2 ac yn uwch ac eraill.

Dysgu rhagor am y grant cymwysterau cyfnod byr.

Ydych chi wedi llofnodi ar gyfer grantiau ar-lein CITB?

Nawr gallwch weld y grantiau rydych wedi'u derbyn trwy lofnodi ar gyfer CITB ar-lein.

Web design by S8080