Rydych chi yma:

Gwybodaeth leol am Gymru

A heavy lifting vehicle delivering construction parts

Amdano CITB yng Nghymru

Dysgwch am yr hyn rydym yn ei wneud a sut rydym yn cefnogi'r diwydiant adeiladu yng Nghymru

A supervisor watches a heavy lift vehicle

Gwybodaeth, cyngor a chanllawiau am fusnesau yng Nghymru

Adnoddau a dolenni defnyddiol i gwmnïau adeiladu

A truck carrying a load

Cymwysterau yng Nghymru

Gwybodaeth am y cymwysterau a'r cyrsiau sydd ar gael yng Nghymru

A JCB at work

Prentisiaethau yng Nghymru

Dysgwch sut y gall CITB eich helpu os ydych yn ystyried recriwtio prentis ar gyfer eich cwmni

Tower cranes

Cynllun busnes, strategaethau a pholisïau CITB Cymru.

Gwybodaeth ar ddatblygiadau diweddaraf CITB Cymru a sut y gallant gael effaith arnoch.

A video conference call in progress

Ymgynghoriadau, arolygon ac ymchwil yng Nghymru

Mae CITB yn gwrando ar ei gwsmeriaid. Dysgwch am yr hyn rydych wedi bod yn ei ddweud yma

A construction site at dusk

Partneriaid cyflenwi yng Nghymru

Dysgwch am ddigwyddiadau a phrosiectau y mae CITB yn cydweithio arnynt

Tower cranes

Gwybodaeth am y farchnad lafur

Darllenwch ein hymchwil ar anghenion sgiliau a datblygu'r diwydiant adeiladu yng Nghymru.

Inside the cab of a construction vehicle

Grwpiau Llywodraethu a Chynghori yng Nghymru

Dewch o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer y gwahanol Grwpiau Llywodraethu a Chynghori yng Nghymru

Wythnos Prentisiaethau

Mae mwy nag 20 o ddigwyddiadau wedi'u cynllunio i godi ymwybyddiaeth o brentisiaethau yng Nghymru

Dweud eich dweud

Mae Cymwysterau Cymru ar fin cychwyn adolygiad mawr yn ymchwilio i ystod ac ansawdd y cymwysterau sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu a’r amgylchedd adeiledig yng Nghymru.

Mwyaf Poblogaidd

Wedi'i gynnwys yn y Lefi

Mae'r holl eitemau cysylltiedig isod am ddim a chânt eu cynnwys yn eich cyfraniad lefi

Web design by S8080