Grwpiau Hyfforddi

Drwy fod yn aelod o Grŵp Hyfforddi, cewch ostyngiadau ar gyfleoedd hyfforddi a rhwydweithio, yn ogystal â help a chyngor ychwanegol

Ledled y DU, mae cwmnïau adeiladu sy'n gysylltiedig â CITB yn ymuno â Grŵp Hyfforddi arbenigol cenedlaethol. Ar hyn o bryd, ceir 87 o Grwpiau Hyfforddi Adeiladu sy'n mynd o Shetland i Wlad yr Haf.

Manteision

Unwaith eto eleni mae Grwpiau Hyfforddi wedi cael cynnig arian grant cymhelliant arbennig gan CITB i helpu gyda chostau hyfforddi. 

Mae gan y rhan fwyaf o Grwpiau gysylltiadau agos â'u Cynghorwyr Datblygu Cwmni o fewn CITB sy'n mynychu cyfarfodydd grŵp ac yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am grantiau, prentisiaethau a hyfforddiant.

Mae llawer o Grwpiau yn sefydlu partneriaethau â ffederasiynau adeiladu, darparwyr hyfforddiant lleol ac asiantaethau llywodraethol er mwyn trefnu a chefnogi mentrau lleol sydd o fudd i'w hardal.Cymerwch olwg ar Gylchlythyr y Grŵp Hyfforddi i gael gwybod mwy.

Ceir sawl grŵp cenedlaethol hefyd sy'n edrych ar ôl cwmnïau yn eu sector gan gynnwys galwedigaethau fel dymchwel, toi, treftadaeth, peirianneg sifil, lloriau resin, peintio ac ati. 

Os hoffech ymuno â Grŵp Hyfforddi, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â'ch swyddfa CITB agosaf neu Gydgysylltydd Cymorth y Grŵp Hyfforddi:

Martin Morrell
Ffôn: 07775 790435
E-bost:    

Web design by S8080