Cynhyrchiant - lleihau ail-weithio - Berkeley Group (comisiwn)

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Newid diwylliant y diwydiant, Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli

Berkeley Group

Keepmoat Regeneration, The Insulated Cladding and Rendering Association

Prydain Fawr

£103,891

2017

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

Bydd y prosiect yn cynyddu cynhyrchiant trwy leihau'r gwallau a'r diffygion sy'n achosi ail-weithio. 

Bydd modiwlau ac e-ddysgu yn cael eu datblygu a'u treialu a fydd yn darparu prosesau cynllunio cydweithredol wrth ryngwyneb ddylunio prosiectau. I sicrhau y gall y prosiect ehangu'n gyflym, bydd set o adnoddau hyfforddi'r hyfforddwr yn cael ei chynhyrchu. Bydd ymchwil yn nodi ac argymell dulliau o fesur cyfraddau gwallau a diffygion. Bydd hyn yn helpu i osod llinell sylfaen diwydiant i fesur unrhyw effaith ar gynhyrchiant yn y dyfodol.

  • 3x modiwl e-ddysgu: Hyfforddiant ar draws Rhyngwynebau
  • 3x modiwl e-ddysgu ar gyfer hyfforddi'r hyfforddwr
  • 1x adroddiad ymchwil ar effeithiolrwydd metrig gwall a diffyg.

01 Maw 2018

30 Med 2019