Treialu'r Defnydd o ISO18404 yn y Sector Adeiladu

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Newid diwylliant y diwydiant, Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli

Gilbert and Goode

Cornwall Construction Training Group; MJL Contractors

Prydain Fawr

£151,208

2018

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

"Bydd y prosiect yn datblygu rhaglen i achredu sefydliadau yn ISO18404 Sefydliad Safonau Prydain ar gyfer Lean Construction.

Bydd un sefydliad yn derbyn achrediad a datblygir astudiaethau achos arfer gorau i gefnogi cyflogwyr eraill trwy'r broses"

  • Adnoddau hyfforddi wedi'u datblygu i ddarparu Arweinwyr Darbodus ac Ymarferwyr Darbodus
  • Dogfen arfer gorau wedi'i datblygu i gefnogi cyflogwyr trwy achredu

01 Hyd 2017

30 Ebr 2019