Cam i mewn a cham i fyny - hyrwyddo adeiladu i'r rheiny sy'n newid eu gyrfaoedd ac y rheiny o grwpiau sydd wedi eu tan-cynrychioli

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Gyrfaoedd

Adnoddau dysgu, Gyrfaoedd a recriwtio, Arwain a Rheoli

Kier Construction Cyf

Midas; ISG; Plymouth Construction Training Group; South Devon College

Lloegr

£208,484

2016

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

Bydd y prosiect hwn yn datblygu a chyflwyno rhaglen sydd wedi'i anelu at hyrwyddo gyrfaoedd yn y sector adeiladu a mynd i'r afael â'r her gyflogaeth sy'n wynebu'r sector adeiladu yn De-orllewin Lloegr.

Y newydd-ddyfodiaid a dargedir yw newidwyr gyrfa a grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein sector. Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar ddarparu canlyniadau hyfforddiant yn Niploma'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig lefel 2, 3 neu 4 yn dibynnu ar gefndir a phrofiad proffesiynol.

Yn ogystal ag SSMTS, CSCS, gwobrau adeiladu Aml fasnach, Rheoli Prosiectau, Saesneg, mathemateg a TGCh fel bo'r angen.

  • Ymgysylltu â 12 o gyflogwyr adeiladu wrth  gynnal / cyflogi newidwyr gyrfa
  • Ymgysylltu â 24 o newidwyr gyrfa / newydd-ddyfodiaid mewn lleoliad 1-flwyddyn
  • 50 mentor yn cymryd rhan ac yn darparu lleoliadau.

30 Meh 2016

31 Rhag 2017