Buddsoddi mewn llafur

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli

Matthews & Leigh Civil Engineering

Gallagher Training Ltd; KW Associates; Optimum Training Solutions Ltd; Higher Safety Training Services Ltd; North West Services Ltd; Preston’s College

Lloegr

£34,849

2016

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

Bydd y prosiect yn cynyddu'r nifer sy'n derbyn hyfforddiant trwy ddarparu cymhellion i helpu gweithwyr i gymryd rhan mewn hyfforddiant, hyrwyddo'r sector i newydd-ddyfodiaid a dyfeisio a gweithredu hyfforddeiaeth i sicrhau piblinell dalent gynaliadwy.

  •  69 o gyflogeion yn ymgymryd ag NVQ Gweithredwyr Offer
  • 94 o gyflogeion yn ymgymryd ag NVQ Gweithwyr Tir
  • 5 o gyflogeion yn ymgymryd â hyfforddiant Goruchwyliwr Safle

01 Gor 2016

30 Meh 2017

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Medi 2017.  Rhaglen gynhwysfawr o hyfforddiant ac uwchsgilio a ddefnyddiodd ddadansoddiad o anghenion hyfforddiant fel bod 135 o weithwyr wedi derbyn 229 o sesiynau hyfforddi.  Er bod llai o bobl wedi'u hyfforddi nag a ragwelwyd, cynhaliwyd 18% yn fwy o hyfforddiant nag a gynlluniwyd yn wreiddiol.