Mentora ar gyfer y diwydiant adeiladu (comisiwn)

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Hyfforddi a datblygu

Adnoddau dysgu, Gyrfaoedd a recriwtio, Cefnogaeth i gyflogwyr bach

Sir Gaerfyrddin

Grŵp Cymorth Adeiladu Bae Abertawe, Grŵp Hyfforddi Dyfed, Sgiliau Adeiladu Cyfle

Cymru

£119,060

2018

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar fentora er mwyn cefnogi cadw newydd-ddyfodiaid.

Bydd y prosiect yn:

  • Darparu mentor i 100 o newydd-ddyfodiaid
  • Hyfforddi 100 o brentisiaid Lefel 3 fel mentoriaid
  • Hyfforddi 100 o gynrychiolwyr y diwydiant fel mentoriaid
  • Cynhyrchu dau arweinlyfr arferion gorau - un ar gyfer mentoriaid ac un ar gyfer y rhai sy'n cael eu mentora
  • Cynhyrchu astudiaeth achos fideo.
  • 100 o newydd-ddyfodiaid i gael mentor hyfforddedig
  • 100 o brentisiaid Lefel 3 i gael eu hyfforddi fel mentoriaid
  • 100 o gynrychiolwyr y diwydiant i gael eu hyfforddi fel mentoriaid
  • Dau arweinlyfr arferion gorau - un ar gyfer mentoriaid ac un ar gyfer y rhai sy'n cael eu mentora
  • Astudiaeth achos fideo.

01 Med 2018

30 Med 2020