Pecyn Cymorth Tegwch, cynhwysiant a pharch - cam 2

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Hyfforddi a Datblygu

Newid diwylliant y diwydiant, Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Gyrfaoedd a recriwtio, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli

Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil [Civil Engineering Contractors Association]

BAM, Vinci, Graham, Skanska, Balfour Beatty,

Prydain Fawr

£222,400

2016

Seilwaith

Bydd y prosiect yn datblygu pecyn cymorth cyflogwr ymhellach a fydd yn arwain at greu gweithlu cynhwysol ac amrywiol.

Bydd Arweinwyr a Rheolwyr o'r prif gontractwyr a'u cadwyni cyflenwi'n derbyn yr hyfforddiant a datblygiad i ymgorffori egwyddorion FIR wrth gyflenwi eu prosiect, ac yn eu strategaethau rheoli'r gweithlu.

  • Datblygu cwrs hyfforddi ymwybyddiaeth Tegwch, Cynhwysiant a Pharch a
  • darparu i 400 o unigolion o 300 o gwmnïau, rydym yn bwriadu y bydd 65% ohonynt yn BBaChau
  • Seremoni Wobrwyo FIR
  • 2 gwrs e-ddysgu ar-lein sy'n mynd i'r afael â materion a
  • darparu i 100 o unigolion o 75 o gwmnïau, y bydd 65% ohonynt yn BBaChau
  • datblygu 4 astudiaeth achos a 2 sgwrs blwch offer i'w storio ar lyfrgell adnoddau ar y llwyfan Ysgol Gynaliadwyedd y Gadwyn Gyflenwi

01 Ion 2016

31 Mai 2017

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Awst 2017.  Mae'r rhaglen FIR wedi hyfforddi 1,388 o bobl o 698 o gwmnïau, y mwyafrif ohonynt yn BBaChau, trwy 37 o seminarau a gweithdai.  Daeth y prosiect i ben ym mis Awst 2017.  Mae'r rhaglen FIR wedi hyfforddi 1,388 o bobl o 698 o gwmnïau, y mwyafrif ohonynt yn BBaChau, trwy 37 o seminarau a gweithdai.  

Resources available

Access the toolkit