Facebook Pixel

Cronfa datblygu rheoli ac arwain

Beth yw pwrpas y gronfa hon

Cronfa gystadleuol am flwyddyn oedd y Gronfa Datblygu Rheoli ac Arwain. Fe alluogodd gwmnïau adeiladu mawr (gyda mwy na 250 o staff a gyflogir yn uniongyrchol) i fuddsoddi mewn datblygu sgiliau arwain, rheoli neu oruchwylio eu staff.

Mae'r cyfnod gwneud cais ar gyfer y gronfa hon bellach wedi cau. Am ymholiadau ynglŷn â'r gronfa hon, e-bostiwch L&MFund@citb.co.uk.

Prosiectau llwyddiannus

Mae pob ymgeisydd llwyddiannus bellach wedi cael gwybod, a bydd prosiectau'n dechrau o fis Hydref 2020.

Gellir gweld rhestr o'r prosiectau llwyddiannus yma (PDF, 185KB).