Facebook Pixel

Cyfleoedd comisiynu

Mae pandemig Coronavirus ac ymateb CITB iddo wedi cael effaith ddwys ar y rhaglen gomisiynu a gofynnir i'r mwyafrif o gomisiynau presennol ohirio gweithgaredd nes i CITB ryddhau ei Gynllun Strategol ym mis Medi 2020.

Mae'r rhan fwyaf o gomisiynau newydd a gynlluniwyd hefyd wedi'u gohirio neu eu canslo wrth i effaith y pandemig gael ei asesu ac anghenion y sector gael eu hailasesu.

Disgwylir i gomisiwn i sefydlu nifer o ganolfannau  Ar y Safle (Onsite) yn yr Alban ddechrau'n gynnar yn 2021.