Facebook Pixel

Ffurflen Datgan Diddordeb am grant Lleoliad Profiad Gwaith

Os ydych chi'n bwriadu gwneud cais am grant Profiad Gwaith am y cyfnod 1 Ebrill 2020 - 30 Medi 2021, cwblhewch y ffurflen isod.

Mae CITB wedi gweithredu cap o £10,000 i bob cyflogwr sydd wedi'i gofrestru â Lefi ar grant profiad gwaith am ddiwrnodau a gwblhawyd rhwng 1 Ebrill 2020 a 30 Medi 2021.

Y grant yw £30 y dydd, a gallwch wneud cais am uchafswm o £7,200 am 48 wythnos yn olynol (240 diwrnod) o brofiad gwaith lleoli gradd ar gyfer pob unigolyn mewn oes.

Mae'r grant hwn yn cefnogi gweithwyr sy'n cael eu talu trwy'r system gyflog sy'n ymgymryd â phrofiad gwaith wedi'i gynllunio:

  • yn hanfodol neu'n rhan annatod o radd sy'n gysylltiedig ag adeiladu, a
  • yn para am 4 wythnos yn olynol neu fwy.

Nid yw hon yn ffurflen gais am grant.

Ewch i'r dudalen grant Profiad Gwaith i gael manylion ar sut i wneud cais am grant profiad gwaith.

Ffurflen datgan diddordeb

Mae meysydd sydd wedi'u marcio â * yn orfodol

Employer details

Work experience details

Fair processing notice

All information provided to CITB will be processed in accordance with the Industrial Training Act 1982, the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulations (EU2016/679). The information you provide to CITB in completing this application will be used for purposes connected with all of CITB's functions as an Industrial Training Board. These purposes are set out in our Privacy Policy which can be found in the footer of our website.