Cod defnyddwyr ar gyfer adeiladwyr cartrefi

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach

Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi [Home Builders Federation]

NFB; NAEA

Lloegr

£20,000

2016

Arbenigol

Y prosiect hwn yw'r cyntaf o'i fath, a bydd yn darparu offer i adeiladwyr cartrefi i hyfforddi eu staff yng nghod Rheoleiddio Diogelu Defnyddwyr.

Mae hyn yn cynnwys cyfrifoldebau i'r prynwr cartref a'u dyletswyddau wrth hysbysu'r prynwr cartref am yr holl faterion sy'n effeithio ar eu penderfyniad prynu.

Gwneir hyn trwy e-ddysgu a gweminarau ar-lein a bydd yn galluogi mwy o staff i gael eu hyfforddi'n fwy effeithlon

  • Datblygu pecyn hyfforddi gweminar ac offeryn hunanasesu ar-lein

01 Ebr 2016

31 Mai 2017