'Gwreiddiau i Doeau' - gweithgaredd addysgol trawsgwricwlaidd

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Gyrfaoedd

Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Gyrfaoedd a recriwtio

North Yorkshire Construction Training Group

Humber Training Group, Civils Training Group, Yorkshire Independent Roof Training Group and North Yorkshire Business and Education Partnership

Lloegr

£21,950

2016

Arbenigol

Bydd y prosiect yn gweithio mewn partneriaeth â grwpiau hyfforddi cyfagos i ddatblygu 'cynllun peilot' ag ysgolion lleol.

Bydd y prosiect yn amlygu'r prosesau o adeiladu, codi ymwybyddiaeth o yrfaoedd, rolau swyddi a llwybrau i'r diwydiant adeiladu, Prentisiaethau yn benodol.

Bydd y prosiect yn hyrwyddo'r defnydd o gymysgedd trawsgwricwlaidd o sgiliau STEM a'r datblygu o sgiliau cyflogadwyedd.  

  • Datblygu adnodd her gyrfaoedd a
  • Darparu i 500 o fyfyrwyr mewn 10 ysgol gynradd
  • Cyhoeddi a rhannu deunyddiau prosiect

01 Hyd 2016

31 Rhag 2017