Facebook tracking pixel

Datblygu a darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth amgylcheddol

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Technoleg ddigidol a newydd, Adnoddau dysgu, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Arwain a Rheoli

Walters UK Ltd

Ni restrwyd unrhyw bartneriaid

Prydain Fawr

£9,000

2016

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

Bydd y prosiect hwn yn magu arbenigrwydd yn yr Uwch Reolaeth trwy'r cwrs Ymwybyddiaeth Amgylcheddol sydd wedi ei achredu gan IEMA a bydd hefyd yn defnyddio'r arbenigrwydd hwn i ddatblygu a chyflwyno cyrsiau byr pwrpasol.

Bydd yr hyfforddiant yn mabwysiadu strwythur modiwlaidd i dargedu arbenigeddau penodol.  Mae datblygu modiwlau yn hytrach na chyrsiau bloc yn caniatáu i'r cwmni dargedu'n effeithlon ar rolau swydd penodol a dileu cynnwys anhanfodol nad yw'n berthnasol i'r gynulleidfa.

  • Datblygu Cwrs Ymwybyddiaeth Amgylcheddol
  • Peilota mewn dau gam i 100 o gynrychiolwyr o 10 cyflogwr

01 Tach 2016

30 Tach 2018

Share