Facebook tracking pixel

Cynhyrchiant - lleihau ail-weithio - Vinci PLC (comisiwn)

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesi

Newid diwylliant y diwydiant, Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli

Vinci PLC

Costain, BAM Nuttall

Prydain Fawr

£115,945

2017

Bydd y prosiect yn cynyddu cynhyrchiant trwy leihau'r gwallau a'r diffygion sy'n achosi ail-weithio. Bydd modiwlau ac e-ddysgu yn cael eu datblygu a'u treialu a fydd yn cyflenwi ymddygiadau 'cywir y tro cyntaf' ar lefel weithredol sefydliadau. I sicrhau y gall y prosiect ehangu'n gyflym, bydd set o adnoddau hyfforddi'r hyfforddwr yn cael ei chynhyrchu. Bydd ymchwil yn nodi ac argymell dulliau o fesur cyfraddau gwallau a diffygion. Bydd hyn yn helpu i osod llinell sylfaen diwydiant i fesur unrhyw effaith ar gynhyrchiant yn y dyfodol.

  • 2x fodiwl e-ddysgu: rhyngwyneb dylunio ar gyfer Rhaglen Goruchwylwyr a Rheolwyr
  • 2x fodiwl e-ddysgu ar gyfer hyfforddi'r hyfforddwr
  • 1x adroddiad ymchwil ar effeithiolrwydd metrigau gwall a diffyg

01 Maw 2018

31 Aws 2019

Share