Fideos hyfforddi Hawl i Weithio

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Newid diwylliant y diwydiant, Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli

Fortem Solutions (Willmott dixon Partnerships gynt)

MyComms Ltd; Definitive IS; Greenwood Solicitors; supply chain members

Prydain Fawr

£18,441

2016

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

Mae'r prosiect Hawl i Weithio wedi'i anelu at ddarparu busnesau adeiladu, a'u cadwyn gyflenwi gyfan, gyda hyfforddiant hygyrch ar sut i wirio statws 'hawl i weithio' eu holl gyflogeion a thrwy hynny byddant yn atal gwaith anghyfreithlon ac unrhyw weithgareddau caethwasiaeth modern/masnachu.

Fideo fydd y dull ar gyfer cyfathrebu'r wybodaeth hon.  Gellir cynnal y fideo hwn ar y wefan CITB neu sianelau YouTube CITB, gan ganiatáu mynediad i bawb yn y diwydiant, mawr neu fach.

Datblygu, cynhyrchu, lansio a hyrwyddo 2 fideo hyfforddi ar reoliadau Hawl i Weithio a anelir at hysbysu aelodau Cyngor y Diwydiant Adeiladu ar faterion allweddol

01 Hyd 2016

31 Mai 2017

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Gorffennaf 2017.  Cynhyrchwyd y fideo ac mae ar gael yn eang i'r diwydiant ar YouTube.  

Resources available