Cyflwyniad i raglenni unigolion dan hyfforddiant strwythuredig - dan arweiniad mentor

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Gyrfaoedd

Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Gyrfaoedd a recriwtio

Telford Homes

Oaklands College; London Southbank University; Anglia Ruskin University; University of West London; Chelmsford College; The Building Crafts College

Lloegr

£59,466

2016

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

Bydd y prosiect yn cynllunio a gweithredu Cynllun Hyfforddeion a Arweinir gan Fentorion sy'n Cefnogi ac sydd o Gymorth i Addysg Gradd ac Astudio yn y Gweithle.

Pwrpas y prosiect hwn yw safoni, cynllunio a gweithredu cynlluniau hyfforddiant i unigolion o dan hyfforddiant a graddedigion o dan hyfforddiant ym maes arolygu ac adeiladu i safoni a gweithredu cynllun recriwtio mewn cydweithrediad â cholegau a phrifysgolion lleol.

  • Datblygu fframwaith hyfforddi dan arweiniad mentor
  • Wedi'i ddarparu i 151 o newydd-ddyfodiaid
  • Uwchsgilio 30 o gyflogeion o weithlu aeddfed i fentora

01 Maw 2016

30 Med 2017