'Future Starts' Ym Maes Adeiladu

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Gyrfaoedd

Gyrfaoedd a recriwtio

Kier Construction Cyf

Ymddiriedolaeth y Tywysog, darparwr hyfforddiant a Hub South West

Yr Alban

£43,951

2016

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

Bydd y prosiect yn darparu cyfres o ddiwrnodau blasu ar gyfer y diwydiant adeiladu.  Bydd y diwrnodau blasu hyn yn cynnig cynnydd i raglenni cyn-gyflogaeth adeiladu 5 diwrnod, lle bydd cyfle i bobl ifanc ennill achrediad CSCS a derbyn 5-10 diwrnod o brofiad gwaith ar safle.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei baru â chymorth a mentora parhaus gan Ymddiriedolaeth y Tywysog. Bydd Ymddiriedolaeth y Tywysog yn helpu pobl ifanc i symud ymlaen at gyflogaeth llawn, addysg bellach neu hyfforddiant yn y diwydiant adeiladu.

  • Darparu dilyniant i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant ar gyfer 30 o ymadawyr ysgol 
  • Trwy leoliadau hyfforddiant a phrofiad gwaith achrededig Dechreuwch mewn Crefftau Adeiladu CSCS

01 Aws 2016

30 Med 2017