Peilot Canolfan Byd Gwaith

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Gyrfaoedd

Sectorau a rolau, Gyrfaoedd a recriwtio

Sector Gwaith Gorffen a Gosod Dodrefnau Mewnol

Fforwm Hyfforddi Leinin Sych a Phlastro; Canolfan Byd Gwaith; Coleg Tyne Met

Lloegr

£55,150

2017

Arbenigol

Bydd y prosiect yn ymestyn y Rhaglen Uwchsgilio Arbennig (SUP) presennol yn Leinio Sych. Pwrpas hyn yw ail-ymgysylltu â'r di-waith â phrofiad adeiladu blaenorol yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr. 

Amcan y prosiect yw annog y farchnad darged i ddilyn gyrfa mewn adeiladu er mwyn lleihau'r bwlch sgiliau presennol a lleihau diweithdra, trwy addasu'r Rhaglen Uwchsgilio Arbenigol presennol  mewn Leinio Sych i ddiwallu anghenion y grŵp cleientiaid

  • Cyflwyno Rhaglen Uwchsgilio Arbenigol ac NVQ L2 mewn leinio sych i 30 o unigolion di-waith
  • Eu cefnogi i sicrhau cyflogaeth yn y  dyfodol

01 Ion 2017

31 Ion 2018