Menywod yn y diwydiant adeiladu - newid wyneb adeiladu

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Gyrfaoedd

Newid diwylliant y diwydiant, Gyrfaoedd a recriwtio

BAM Nuttall

Women into Construction [Menywod i mewn i'r Diwydiant Adeiladu], Ardmore, Laing O'Rourke, Costain, Vinci Construction, Morgan Sindall, a Balfour Beatty.

Lloegr (Gorllewin Canolbarth Lloegr)

£480,392

2017

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

Bydd y prosiect yn mynd i'r afael ag amrywiaeth rhywedd yn y diwydiant adeiladu, gan ganolbwyntio ar Crossrail a Tideway a phrosiectau adeiladu allweddol yn Llundain a Birmingham.

Fel y partner cyflenwi arweiniol, bydd Women into Construction yn defnyddio technegau arloesol i ddarparu cyngor a chyfarwyddyd, profiad gwaith a hyfforddiant i cefnogi menywod i gael cyflogaeth gynaliadwy.

Bydd y cyngor a chyfarwyddyd hwn yn seiliedig ar  arfer gorau a ddarperir mewn dros 60 o gwmnïau adeiladu dros 8 mlynedd a chan treialu ymagweddau newydd yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr.

  • Ymgysylltu ag 80 o gyflogwyr a 400 o fenywod, â 300 ohonynt yn mynd ymlaen i gofrestru ag Women in Construction [Merched mewn Adeiladu]
  • 210 yn cwblhau hyfforddiant cyflogadwyedd; 
  • 90 yn cwblhau lleoliadau gwaith
  • 140 yn cael cyflogaeth a 60 ohonynt i gynnal y gyflogaeth hon am o leiaf 26 wythnos

01 Ebr 2017

30 Med 2018