Sgiliau cynaliadwy i BBaCh

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Gyrfaoedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Technoleg ddigidol a newydd, Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Gyrfaoedd a recriwtio, Cefnogaeth i gyflogwyr bach

National Federation of Builders

Class of your own

Prydain Fawr

£49,940

2016

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

Bydd y prosiect yn bwriadu gweithio gydag aelodau'r NFB a'u galluogi i ymgysylltu ag ysgolion, i roi gwybod i fyfyrwyr, eu cynghorwyr gyrfaoedd a rhieni/gwarcheidwaid am gyfleoedd a manteision gyrfa yn ein diwydiant.

Cyflawnir hyn trwy fodel BIM rhith-wirionedd a gynlluniwyd gan bobl ifanc i ymgysylltu â phobl ifanc a dangos iddyn sut y mae'r diwydiant yn trawsnewid i ymateb i amgylchedd digidol.

  • 10 BBaCh i ddarparu diwrnodau gweithgareddau i 10 ysgol, ac i 300 o fyfyrwyr
  • Bydd diwrnodau gweithgareddau yn arddangos cyfleoedd o fewn y diwydiant adeiladu â ffocws ar dechnoleg newydd
  • Cydlynu 50 o gyflogwyr yn mynychu 10 ffair/gweithgaredd gyrfaoedd mewn ysgolion
  • Â nod i gyrraedd 3,500 o fyfyrwyr.

01 Chwe 2016

31 Rhag 2017

Diwedd y crynodeb o'r prosiect

Daeth y prosiect i ben ym mis Rhagfyr 2017. Defnyddiwyd cyllid i ymgysylltu'n uniongyrchol â 974 o bobl ifanc ac arddangoswyd y gall agweddau tuag at y diwydiant gael eu dylanwadu a'u newid yn uniongyrchol â'r ymagwedd gywir.

Dangosodd arolwg o 625 o fuddiolwyr cyn ac ar ôl y gweithgaredd fod 55% o'r rhai hynny a oedd yn ansicr neu nad oeddent am gael gyrfa mewn adeiladu wedi newid eu meddyliau ac y byddent bellach yn ei ystyried fel opsiwn (o 144 i 402).