Adeiladu Digidol - BIM: Y Genhedlaeth Nesaf

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Hyfforddi a Datblygu

Newid diwylliant y diwydiant, Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Technoleg ddigidol a newydd, Sectorau a rolau, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli

Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr

Prosiect Pump; Tasglu Prentisiaeth Adeiladu Traws-ddiwydiant

Prydain Fawr

£572,720

2016

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

Bydd y rhaglen hon yn gweithio â chontractwyr BBaCh Haen 1 i ddod o hyd i ddeg prosiect adeiladu a fydd yn cael eu darparu trwy ddefnyddio technolegau a phrosesau BIM ar draws y gadwyn gyflenwi.

Bydd yn datblygu ac yn darparu asesiad aeddfedrwydd sylfaenol ar gyfer cydweithredu a BIM, nodi'r sgiliau a'r hyfforddi sydd eu hangen i gyflawni prosiect BIM byw; gan greu'r amgylchedd technegol a diwylliannol i ddatblygu, gweithredu a rheoli amgylchedd data cyffredin ar y prosiectau; ymgorffori egwyddorion BIM a Lean er mwyn sicrhau bod y prosiect yn cael ei ddarparu'n effeithiol ac effeithlon.

  • Hyfforddi: 300 o unigolion mewn BIM
  • Ymwybyddiaeth; 100 mewn Ymarferydd BIM.
  • Datblygu a darparu Rhaglen Arweinyddiaeth Strategol i 100 o weithwyr proffesiynol sy'n uwch reolwyr;
  • Datblygu a darparu Cydweithio a Chynhyrchu Cydweithredol i 100 o unigolion

01 Rhag 2016

29 Maw 2019