Cwrs Adnewyddu Rheolwyr Dymchwel

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Sectorau a rolau, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli

Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Gwaith Dymchwel [National Federation of Demolition Contractors]

Sefydliad Peirianwyr Dymchwel [Institute of Demolition Engineers]

Lloegr

£8,050

2016

Arbenigol

Bydd y prosiect yn mynd i'r afael â'r her nad oes gan yr NDTG Gwrs Gloywi Rheolwr Dymchwel yn ei le i fynd i'r afael â'r bwlch sydd ar y gorwel ynghylch sgiliau yn ein sector oherwydd cardiau CSCS sy'n dod i ben.

Er mwyn llenwi'r bwlch hwn, mae angen i'r diwydiant dymchwel ddatblygu Cwrs Adnewyddu Rheolwr Dymchwel sy'n addas i'r diben.  Bydd y cwrs yn cael ei beilota i sicrhau ei fod yn cyd-fynd â gofynion rheolwyr dymchwel yn y Diwydiant adeiladu   heddiw

Datblygu, a pheilota rhaglen hyfforddi uwchsgilio undydd ar gyfer Rheolwyr Dymchwel

01 Gor 2016

31 Gor 2017

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Hydref 2017.  Mae'r cwrs wedi'i ddatblygu, profi ac mae dros 100 o ddeiliaid cerdyn wedi adnewyddu eu hachrediad Rheolwr Dymchwel CCDO.