Delwedd, cymwyseddau a hyfforddiant hanfodol y diwydiant

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Hyfforddi a Datblygu

Sectorau a rolau, Gyrfaoedd a recriwtio, Cefnogaeth i gyflogwyr bach

Cynghrair Diwydiant y Toi [Roofing Industry Alliance]

The National Federation of Roofing Contractors (NFRC), Lead Sheet Association (LSA), Single Ply Roofing Association (SPRA), Liquid Roofing Waterproofing Association (LRWA), The Federation of Traditional Metal Roofing Contractors (FTMRC), Lead Contractor Association (LCA), Mastic Asphalt Contractors (MAC), Metal Contractors and Roofing Manufacturers Association (MCRMA), The Confederation of Roofing Contractors (CoRC) a The Institute of Roofing (IoR).

Prydain Fawr

£299,100

2016

Arbenigol

Bydd y prosiect yn cyflawni yn erbyn meysydd blaenoriaeth uchel. Y meysydd blaenoriaeth hyn yw: lleihau prinder sgiliau towyr medrus a chymwys sy'n meddu ar gerdyn CSCS perthnasol; lleihau prinder sgiliau rheolwyr toi cymwys a medrus sydd â cherdyn CSCS perthnasol; cynyddu proffil y diwydiant toi fel prif ddewis gyrfa ymhlith ymadawyr ysgol; creu lleoedd prentisiaeth; creu cymhellion hyfforddi a chymhellion/cyflawniadau corfforaethol.

  • Darparu 150 o gyflogeion NVQ L2 yn y sector toi
  • 30 NVQ L3-6
  • Darparu 'Atgyweirio a Chynnal Adeiladau cyn 1930' i 80 o unigolynion a gyflogir yn y sector toi
  • Darparu'r modiwl 'toi rhagarweiniol' i 20 o unigolion sy'n dymuno dilyn gyrfa ym maes toi

01 Maw 2016

28 Chwe 2017

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Rhagfyr 2017.   Cyrchodd 40 o gwmnïau BBaCh hyfforddiant i 201 o bobl ac fe godwyd ymwybyddiaeth o doi fel gyrfa gan ymweliadau â 35 o ysgolion uwchradd. Cynhyrchwyd adroddiad ymchwil a ddaeth i'r casgliad bod ymgysylltu wyneb yn wyneb yn allweddol i rannu gwybodaeth a chyfarwyddyd ac mae angen i CITB a Sefydliadau Masnach wneud mwy i ddarparu cymorth uniongyrchol o'r fath.