Partneriaeth Sgiliau Adeiladu Cartrefi

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Hyfforddi a Datblygu

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Technoleg ddigidol a newydd, Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Gyrfaoedd a recriwtio, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli

Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi [Home Builders Federation]

Ni restrwyd unrhyw bartneriaid

Prydain Fawr

£2,726,165

2016

Tai

Bydd y prosiect yn datblygu seilwaith i'r sector a fydd yn diffinio sut rydym yn denu, hyfforddi a chadw gweithlu medrus a phroffesiynol sy'n ddigonol i adeiladu mwy na 1 miliwn o dai newydd dros y 5 mlynedd nesaf.

Trwy ymgysylltu â 100 o adeiladwyr cartrefi a thargedu galwedigaethau penodol, ac â chymorth ac arweinyddiaeth yr adeiladwyr cartrefi. Bydd y prosiect yn creu a datblygu seilwaith y diwydiant sy'n ymatebol i'r diwydiant a fydd yn cyfleu buddion recriwtio clyfar, hyfforddi a chadw'r gweithlu i hyd at 3,500 o adeiladwyr cartrefi a chwmnïau cadwyn gyflenwi'r adeiladwyr cartrefi ledled y DU 

  • Dylunio safonau diwydiant cyffredin ar gyfer rolau allweddol ym maes adeiladu cartrefi
  • Ymgysylltu â 100 o fusnesau wrth ddatblygu Dadansoddiad Anghenion Hyfforddi a Datblygu
  • Uwchsgilio 1,000 o unigolion mewn ystod o fodiwlau

01 Maw 2016

31 Rhag 2019