Rhaglen uwchsgilio rolau peirianneg rheilffyrdd a thechnegol

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Hyfforddi a Datblygu

Sectorau a rolau, Gyrfaoedd a recriwtio

BCM Construction Cyf

Bridge Consulting Cyf; E2Solutions

Lloegr

£41,900

2017

Arbenigol

The rail network is undergoing a significant upgrade investment in rail way lines which has increased the demands for skilled workers across the sector. The project will provide additional training for the existing workforce.

The purpose is to renew and / or gain a Sentinel proof of competency card to develop competent rail technical engineers. The project will deliver a blend of training initiatives, upskilling and enabling employees to undertake complex Engineering and Technical roles.

The aim is to improve employee retention and increase the pool of talent within the sector, along with enhancing employee skills and providing them with transferable qualifications

  • 75 o beirianwyr rheilffyrdd cymwys
  • 13 sesiwn briffio HSQE (bob 4 wythnos) o oddeutu 75 o staff BCM a noddwyd gan Sentinel ac oddeutu 100 o gyflogeion eraill 

01 Chwe 2017

31 Aws 2018

Share