Mynegi diddordeb ar gyfer y comisiwn Gwella perfformiad trwy ymagweddau caffael gwell

Atebwch yr holl gwestiynau yn y ffurflen mynegi diddordeb (EoI) hon. Bydd eich ymatebion yn ein helpu i wneud asesiad cychwynnol o'ch cynnig. Yna byddwn yn cysylltu â chi i'ch cynghori ar wneud cais llawn ar gyfer y comisiwn hwn.

Mae'r holl gwestiynau sydd wedi'u nodi â seren (*) yn orfodol.

Adran 1: Amdanoch chi
*
*
*
*
*
Adran 2: Eich cynnig
* Ar gyfer pa faes mae'ch cynnig? (gallwch ddewis mwy nag un os yw'n briodol)
*
Ar gyfer pa faes mae'ch cynnig? (gallwch ddewis mwy nag un os yw'n briodol)


Mae angen i'ch EoI gynnwys y pwyntiau dilynol: cam/proses gaffael rydych yn bwriadu canolbwyntio arno/i; pa ddulliau hyfforddi/datblygu y bwriadwch eu defnyddio i wella'r broses/cam honno/hwnnw; a sut y byddwch yn mesur perfformiad y gwelliannau hynny.
*
*
*
*
Sut byddwn ni'n defnyddio eich gwybodaeth
Trwy gwblhau a chyflwyno'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno i CITB ddal y data hwn yn ddiogel er mwyn cysylltu â chi am y comisiwn Gwella perfformiad drwy ymagweddau caffael gwell.
Darllenwch ein polisi preifatrwydd (yn y troedyn isod) i gael rhagor o fanylion.

Share