Cymwysterau cyfnod hir sy'n gymwys i gael grant

Mae'r cymwysterau technegol a phroffesiynol tymor hir dilynol yn gymwys i gael grant CITB.

Mae rhai o'r cymwysterau hyn yn gofyn i ddysgwyr ymgymryd â lleoliad profiad gwaith. Yn yr achosion hynny, gallai cyflogwyr fod yn gymwys i hawlio Grant profiad gwaith adeiladu.

Os oes cymhwyster sy'n gysylltiedig ag adeiladu nad yw'n ymddangos ar y rhestr yr hoffech i ni ei werthuso ar gyfer cymhwysedd grant, anfonwch fanylion y cwrs atom yn grant.modernisation@citb.co.uk

Rhestrir cyrsiau yn nhrefn yr wyddor. 


Cymwysterau technegol a phroffesiynol

Teitl Cymhwyster a enillir
Astudiaethau Pensaernïol Uwch MSc
Rheolaeth Prosiect Uwch mewn Adeiladu MSc
Rheolaeth Prosiect Uwch mewn Adeiladu PgDip
Dylunio Pensaernïol a Threfol

PgDip


Cadwraeth Bensaernïol

Mathau sydd ar gael

 • HNC
 • HND
 • MSc
Dylunio Pensaernïol
MSc
Dylunio Pensaernïol, Uwch PgDip
Peirianneg Pensaernïol

Mathau sydd ar gael

 • BEng (Anrhyd)
 • M Eng
 • MSc
 • PgCert
 • PgDip
Ymarfer Pensaernïol
PgDip
Ymarfer Pensaernïol (RIBA)
PgDip
Ymarfer a Rheoli Pensaernïol PgDip
Ymarfer Proffesiynol Pensaernïol PgDip
Rheoli Prosiectau Pensaernïol

Mathau sydd ar gael

 • MSc
 • PgCert
 • PgDip
Rheoli Prosiectau Pensaernïol (Dysgu o Bell) 
MSc
Astudiaethau Pensaernïol

Mathau sydd ar gael

 • BSc (Anrhyd)
 • M Arch
 • MSc
Astudiaethau Pensaernïol, Uwch

Mathau sydd ar gael

 • MSc
 • PgDip
Technoleg Bensaernïol

Mathau sydd ar gael

 • BSc (Anrhyd)
 • BSc
 • HNC
 • HND
Technoleg Bensaernïol a Pherfformiad Adeiladu MSc
Pensaernïaeth

Mathau sydd ar gael

 • BA (Anrhyd)
 • B Arch
 • Dip Arch
 • M Arch
 • M Phil
 • MA
 • MA (Anrhyd)
 • MSc
 • Prof Dip
Pensaernïaeth (Rhan 2, mynediad uniongyrchol ym mlwyddyn 5 a 6) M Arch
Pensaernïaeth (Ymarfer Proffesiynol) PgCert
Pensaernïaeth (RIBA)

Mathau sydd ar gael

 • M Arch
 • MA
Pensaernïaeth a Chynaliadwyedd MSc
Pensaernïaeth a'r Amgylchedd Adeiledig MA
APensaernïaeth a'r Amgylchedd Cynaliadwy
MSc
Astudiaethau Pensaernïaeth
M Arch
Pensaernïaeth gyda Chynllunio Trefol M Arch
Pensaernïaeth, Meistr (Rhan 2 ARB/RIBA) M Arch
Pensaernïaeth, Cynllunio a Thirwedd MA
Cadwraeth Adeiladau (Technoleg a Rheolaeth)

Mathau sydd ar gael

 • MSc
 • PgDip
Peirianneg Adeiladu
BSc (Anrhyd)
Gwybodaeth Adeiladau ar gyfer Adeiladu Integredig MSc
Rheoli Gwybodaeth Adeiladu MSc
Modelu Gwybodaeth Adeilad (BIM) 
MSc
Modelu Gwybodaeth Adeiladau mewn Dylunio Adeiladu a Gweithrediadau MSc/Diploma Ôl-raddedig/Tystysgrif Uwchraddedig
Modelu Gwybodaeth Adeiladau a Chydweithio Prosiect MSc
Rheoli Prosiectau Modelu Gwybodaeth Adeiladau PgDip
Astudiaethau Adeiladu HNC
Gwneud Arolwg o Adeiladau

Mathau sydd ar gael

 • BSc (Anrhyd)
 • BSc
 • HNC
 • HND
 • MSc
 • PgDip
Amgylchedd Adeiledig
HNC
Cymrodoriaeth Gweithdy'r Gadeirlan Gradd Sylfaen 
Peirianneg Sifil a Strwythurol
MSc
Peirianneg Sifil

Mathau sydd ar gael

 • BEng (Anrhyd)
 • BSc (Anrhyd)
 • FdSc
 • HNC
 • HND
 • M Eng
 • MSc
 • PgCert
 • PgDip
 • BTEC
Peirianneg Sifil a Rheoli Adeiladu

Mathau sydd ar gael

 • FdSc
 • MSc 
Peirianneg Sifil a Thirfesur
M Phil
Peirianneg Sifil a Thirfesur

Mathau sydd ar gael

 • BSc
 • MSc
Adeiladu

Types available

 • Tystysgrif Addysg Uwch
 • FdSc
 • HND
 • HNC
 • Diploma BTEC 
 • Diploma Estynedig BTEC
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Arbenigol: Adeiladu) BTEC Certificate
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Arbenigol: Adeiladu) Diploma BTEC Lefel 3
Adeiladu a'r Amgylchedd
M Phil
Adeiladu a Rheoli Prosiectau

Mathau sydd ar gael

 • BSc (Anrhyd)
 • BSc
 • MSc
 • PgCert
 • PgDip
Adeiladu a Thirfesur FdSc
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mathau sydd ar gael

 • BTEC HND
 • Diploma BTEC HND 
 • BTEC HNC
 • Diploma BTEC HNC 
 • Tystysgrif BTEC 
 • Diploma BTEC 
 • Diploma Estynedig BTEC 
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Llwybr Rheoli Adeiladu)

Mathau sydd ar gael

 • HNC
 • HND
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Llwybr Tirfesur)

Mathau sydd ar gael

 • HNC
 • HND
Rheoli Costau Adeiladu
MSc
Peirianneg Adeiladu
MSc
Rheoli Peirianneg Adeiladu BSc
Adeiladu mewn Economïau sy'n Datblygu
MSc
Cyfraith Adeiladu a Datrys Anghydfodau MSc
Cyfraith ac Arfer Adeiladu
Mathau sydd ar gael
 • MSc
 • PGDip
 • PGCert
Rheolaeth Adeiladu

Mathau sydd ar gael

 • BSc
 • BSc (Anrhyd)
 • FdSc
 • HNC
 • HND
 • MSc
Arfer Rheoli Adeiladu Tystysgrif Addysg Uwch
Galwedigaethau Adeiladu  Diploma BTEC 
Rheoli Prosiectau Adeiladu a Chostau MSc
Rheolaeth Prosiectau Adeiladu

Mathau sydd ar gael

 • BSc (Anrhyd)
 • MSc
 • PgCert
 • PgDip
Rheolaeth Prosiectau Adeiladu gyda BIM

MSc

Rheolaeth Prosiectau Adeiladu gyda BIM Tystysgrif Addysg Uwch
Rheoli Dymchwel

Mathau sydd ar gael

 • FdSc
 • MSc
Dylunio ac Adeiladu Adeiladau Di-garbon ac Ynni Isel Iawn MSc
Cadwraeth Ffasâd MSc
Iechyd a Diogelwch mewn Adeiladu
PgDip
Adeiladau Perfformiad Uchel
MSc
Rheolaeth mewn Adeiladu
MSc
Paentio ac Addurno: Goruchwylio
HNC
Diploma Proffesiynol mewn Rheolaeth Fasnachol Diploma Uwch
Arfer Proffesiynol a Rheolaeth mewn Pensaernïaeth PgCert
Rheolaeth Prosiect mewn Adeiladu

Mathau sydd ar gael

 • MSc
 • PgCert
 • PgDip
Eiddo ac Adeiladu
M Phil
Rheoli Eiddo ac Adeiladu
MSc
Maintfesuro

Mathau sydd ar gael

 • BSc (Anrhyd)
 • BSc
 • FdSc
 • HNC
 • HND
 • MSc
 • PgDip
Mesur Meintiau a Rheoli Masnachol

Mathau sydd ar gael

 • BSc
 • MSc
 • PgDip
Mesur Meintiau (Mecanyddol a Thrydanol)

Mathau sydd ar gael

 • MSc
 • PgDip
Datblygu Eiddo Tirol MSc
Rheolaeth Safle

Mathau sydd ar gael

 • Tystysgrif Lefel 4 CIOB
 • Diploma Lefel 4 CIOB
Adeiladu Dur
MSc
Peirianneg Strwythurol a Choncrid MSc
Rheoli Dylunio Strwythurol ac Adeiladu MSc
Rheoli Dylunio Strwythurol ac Adeiladu gyda Chynaliadwyedd MSc
Peirianneg Strwythurol MSc
Tirfesur

Mathau sydd ar gael

 • BSc (Anrhyd)
 • Diploma Graddedig
 • HNC
Tirfesur ac Amcangyfrif Diploma BTEC 
 Practis Tirfesur Diploma Addysg Uwch
 Astudiaethau Pensaernïol Cynaliadwy MSc
 Peirianneg Sifil a Strwythurol Cynaliadwy MSc
 Adeiladu Cynaliadwy

Mathau sydd ar gael

 • MSc
 • BSc
 • FdSc
 Adeiladau Mega Cynaliadwy MSc
Pensaernïaeth Dechnegol MSc
Twnelu a Gofod Tanddaearol MSc