Facebook tracking pixel

Asesiad lefi a sut i apelio

Fel cyflogwr sydd wedi'i gofrestru gyda CITB, byddwch yn derbyn Hysbysiad Asesiad Ardoll gennym bob blwyddyn. Mae eich asesiad yn dweud wrthych faint o lefi mae angen i chi ei dalu a phryd y bydd angen i chi ei dalu. Mae'n seiliedig ar y ffigurau a ddarparwch ar eich Ffurflen Lefi.

Fel arfer byddwch yn derbyn eich Hysbysiad Asesiad Lefi yn y Gwanwyn ar ôl i chi gyflwyno'ch ffurflen.

Asesiad Lefi Amcangyfrifedig

Os nad ydym wedi derbyn eich Ffurflen Lefi cyn i ni godi'r Asesiadau Lefi, byddwn ni'n anfon asesiad amcangyfrifedig atoch.

Weithiau gall yr amcangyfrif fod yn uwch na'r swm y dylech fod yn ei dalu.

Fodd bynnag, gallwch ddal i gwblhau'r Ffurflen Lefi ar ôl i chi dderbyn yr amcangyfrif fel y gallwn ni gyfrifo'ch cyfradd gywir - dylech aros nes i chi dderbyn eich asesiad cywir cyn talu'r lefi.

Y Proses Apelio

Apêl Ffurfiol - Tribiwnlys Cyflogaeth

Gallwch apelio yn erbyn eich asesiad i'r Lefi yn uniongyrchol i Dribiwnlys Cyflogaeth o fewn un mis i ddyddiad cyflwyno'r Hysbysiad Asesiad Lefi. Os ydych yn dymuno cyflwyno apêl gyda'r Tribiwnlys Cyflogaeth, cysylltwch â'ch swyddfa Tribiwnlys Cyflogaeth leol.

Nid oes rhaid i chi dalu ffi i gyflwyno apêl yn erbyn asesiad i Lefi.

Bydd apêl a gyflwynir i ac a dderbynir gan Dribiwnlys Cyflogaeth yn atal unrhyw gamau gan CITB i adennill y Lefi hyd nes y penderfynir ar yr apêl.

Apêl Anffurfiol - CITB

Cyn cyflwyno apêl ffurfiol, efallai y byddwch am herio'ch asesiad i'r Ardoll yn anffurfiol gyda CITB neu ofyn am estyniad amser i gyflwyno apêl i'r Tribiwnlys Cyflogaeth. Cyfeiriad y Bwrdd ar gyfer cyflwyno'r fath her neu gais am estyniad yw:

Yr Adran Apeliadau
CITB
Bircham Newton
King’s Lynn
Norfolk
PE31 6RH

Nid oes unrhyw gost am gyflwyno her o'r fath na gwneud cais am estyniad amser i gyflwyno apêl.

Share