Facebook Pixel

Diweddariadau pwysig am y lefi

  • Gohiriwyd Asesiad Lefi 2019 tan fis Medi 2020 gan dalu dros 12 mis.
  • Bydd cyfraddau lefi ar gyfer Asesiad Lefi 2020 yn cael eu torri 50% am flwyddyn yn unig.

Mae CITB wedi bod yn archwilio ffyrdd gyda'r llywodraeth i dorri’r bil lefi, gan gydnabod yr heriau o ran llif arian y mae diwydiant yn eu hwynebu. Yn ôl y gyfraith, rhaid i ni gasglu’r Lefi, ond rydym wedi datblygu datrysiad a fydd yn lleihau taliadau i bawb sy'n talu Lefi ac yn cynnig ‘gwyliau talu’ estynedig.

Ni wnaethom ofyn am daliadau Lefi 2019 tan fis Medi 2020 ac yna rhoddwyd y dewis i gyflogwyr i dalu ymlaen llaw neu dros gyfnod o 12 mis hyd at Awst 2021.

Yn ogystal, bydd asesiad Lefi 2020 yn cael ei ohirio hyd nes mis Awst 2021 a'i dorri 50%. Gellir talu'r asesiad hwn mewn un taliad, neu ei dalu dros hyd at 6 mis, rhwng mis Medi 2021 - mis Chwefror 2022.

Mae hyn yn golygu toriad cyffredinol Lefi o 25% dros ddwy flynedd.

Yna bydd casgliad lefi’n dychwelyd i'r strwythur arferol o fis Mai 2022.

Ar 25 Mehefin 2020, cyhoeddodd CITB ei Gynllun Sefydlogrwydd Sgiliau 2020-21 (PDF, 164KB) i helpu cyflogwyr i sicrhau adferiad o effaith Coronafirws, gan gynnwys gostyngiad sylweddol mewn biliau Lefi.