Facebook Pixel
Skip to content

Mewngofnodi neu gofrestru â CITB ar-lein

Eisoes wedi cofrestru?

Mewngofnodwch i'ch cyfrif nawr

Rhesymau dros gofrestru

Gall cyflogwyr sydd â rhif cofrestru Lefi gofrestru i ddefnyddio'r gwasanaethau canlynol:

 1. Lefi Ar-lein - cyflwynwch eich Ffurflen Lefi flynyddol a gweld rhai o flynyddoedd blaenorol.
 2. Grantiau Ar-lein - sy'n eich galluogi i:
  Cyflwyno hawliadau grant (Mae grantiau cwrs byr ar gael ar-lein yn unig)
  Gweld datganiadau grant i weld faint o grant sydd wedi'i dalu neu sy'n aros i gael ei dalu
  Gofyn am adroddiadau grant
 3. Cofrestr Hyfforddiant Adeiladu (CTR) * - i edrych ar gofnodion cyflawniadau a chymwysterau dysgwr. (Os ydych chi'n cofrestru ar gyfer grant ar-lein byddwch chi'n cael mynediad i'r CTR yn awtomatig.)

Gallwch chi gofrestru ar gyfer cyfuniad o unrhyw un o'r gwasanaethau neu'r tri.

I gael mynediad at y Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu os nad ydych wedi'ch cofrestru gyda CITB ar gyfer yr Lefi, neu os ydych chi'n weithiwr unigol a / neu'n ddysgwr, cyfeiriwch at y cyfarwyddiadau ar gyfer cyflogwyr, gweithwyr unigol neu ddysgwyr nad ydynt wedi cofrestru i gael Lefi.

 

Sign up for the CITB online service

Help with using CITB online

We have produced a help document for Grant Online:

Things to remember when using CITB online:

 • If you want to save the login page in your internet favourites please use the following address: https://my.citb.co.uk

If you experience any problems in signing up to CITB online, you can email the information we have asked for to 

CITB online

Signing up to CITB online allows you to:

 • Submit Levy Returns
 • View Levy Returns from previous years
 • Authorise grants
 • View grant statements
 • Request grant reports