Sut i dalu'r lefi

Sut i dalu'r lefi

Ar ôl i chi gwblhau eich Ffurflen Lefi CITB a derbyn eich Hysbysiad Asesiad Lefi yn esbonio faint o lefi mae angen i chi ei dalu, gallwch drefnu eich taliad lefi.

Pryd i dalu

Mae angen i chi dalu'r Lefi, neu sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu trwy randaliadau, o fewn mis i dderbyn eich Hysbysiad Asesiad Lefi.

Rydym yn anfon eich asesiad Ardoll atoch yn y gwanwyn bob blwyddyn. Rydym wedi oedi anfon Ffurflen Lefi 2020 ar hyn o bryd oherwydd y coronafeirws.

Mae angen i chi fod wedi talu'ch Lefi yn llawn, neu wedi gwneud trefniadau Debyd Uniongyrchol priodol i'w dalu, i fod yn gymwys i dderbyn taliadau grant.

Dulliau talu

Mae dwy ffordd y gallwch dalu'r Lefi:

 • trwy Ddebyd Uniongyrchol mewn hyd at 10 rhandaliad misol di-log. Mae'r gwasanaeth hwn yn eich helpu i ledaenu'r taliadau dros flwyddyn ac mae'n hawdd ei sefydlu.
 • yn llawn fel un cyfandaliad.

Sut i sefydlu'ch Debyd Uniongyrchol

 1. Lawrlwytho'r ffurflen Mandad Debyd Uniongyrchol (PDF, 103KB)
 2. Llenwi'r ffurflen a'i dychwelyd drwy'r post at:
  Gwasanaethau Cwsmeriaid Lefi a Grantiau
  CITB
  Bircham Newton
  King's Lynn
  Norfolk, PE31 6RH
 3. O leiaf 10 diwrnod cyn bod y taliad cyntaf yn ddyledus, byddwn yn anfon 2 ddogfen atoch
 • Cadarnhad o fanylion Banc, i gadarnhau'r manylion sydd gennym ar eich cyfer
 • Cynllun rhandaliadau Debyd Uniongyrchol, yn esbonio faint o lefi sy'n ddyledus gennych, dyddiad a swm pob rhandaliad

Bydd y taliadau'n gadael eich cyfrif banc yn awtomatig bob mis - ni fydd angen i chi wneud unrhyw beth arall.

Ar yr amod y byddwch yn cyflwyno'ch Ffurflen Lefi'n brydlon bob blwyddyn ac na fyddwch yn canslo'ch Debyd Uniongyrchol, bydd y taliadau yn aros yn eu lle o flwyddyn i flwyddyn.

Help

Os oes arnoch angen help i sefydlu'ch taliadau Lefi, ffoniwch ni ar 0344 994 4455.